Θεραπεία με πλάσμα για τον κορωνοϊό: περισσότερα τα ερωτηματικά από τις απαντήσεις

Σε μια πολυκεντρική, ανοιχτή μελέτη σε ασθενείς με σοβαρό ή απειλητικό για τη ζωή COVID-19, το πλάσμα από το αίμα ασθενών που ανέρρωσαν δεν παρείχε πρόσθετο κλινικό όφελος στην συνήθη θεραπεία.

Το πλάσμα από αναρρώσαντες έχει προταθεί ως μια πιθανή θεραπευτική επιλογή για το COVID-19. Τώρα, οι ερευνητές από την Κίνα πραγματοποίησαν μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, κλινική μελέτη πλάσματος από αναρρώσαντες πσε ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2. Το πλάσμα ελήφθη από άτομα που είχαν αναρρώσει από το COVID-19 και είχαν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο περισσότερο από 2 εβδομάδες. Το πρωταρχικό τελικό σημείο ήταν ο χρόνος κλινικής βελτίωσης εντός 28 ημερών, οριζόμενος ως εξιτήριο ή μείωση κατά 2 σημεία σε μια 6βάθμια κλίμακα σοβαρότητας της νόσου.

Παρόλο που είχε προγραμματιστεί μια μελέτη 200 συμμετεχόντων, έγινε πρόωρη διακοπή της μελέτης λόγω έλλειψης ασθενών στο Γουχάν μετά τις 27 Μαρτίου, μεε γγεγραμμένους 103 συμμετέχοντες: 52 (23 με σοβαρή και 29 με απειλητική για τη ζωή ασθένεια) στην ομάδα πλάσματος και 51 (22 με σοβαρή και 29 με απειλητική για τη ζωή ασθένεια) στην ομάδα ελέγχου. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 70 έτη και το 58,3% αυτών ήταν άνδρες.

Η κλινική βελτίωση σημειώθηκε σε 27 λήπτες πλάσματος (51,9%) και σε 22 ασθενείς ελέγχου (43,1%), μια μη σημαντική διαφορά. Μεταξύ αυτών με σοβαρή νόσο, το πρωτογενές αποτέλεσμα σημειώθηκε στο 91,3% έναντι 68,2%, υποδηλώνοντας ένα πιθανό όφελος, αλλά το τεστ για αλληλεπίδραση με τη σοβαρότητα της νόσου δεν ήταν σημαντικό. Η θεραπεία με πλάσμα σχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά αρνητικών εξετάσεων SARS-CoV-2 στα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα, υποδηλώνοντας αντιιική δράση. Ο πρώιμος τερματισμός ενδεχομένως στέρησε τη μελέτη από την απαιτούμενη ισχύ για να αποδείξει το όφελος της θεραπείας.

Αυτή η καλά διεξαχθείσα τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη του πλάσματος από αναρρώσαντες σε ασθενείς με COVID-19 υποδηλώνει ότι αυτή η θεραπεία δεν είναι ωφέλιμη σε όλους τους ασθενείς, αλλά μπορεί να έχει ένδειξη σε ορισμένους ασθενείς με σοβαρή νόσο. Η μελέτη περιελάμβανε μόνο ασθενείς με προχωρημένη νόσο και οι περισσότεροι είχαν συμπτώματα για περισσότερο από 14 ημέρες, οπότε δεν εξετάστηκε η πιθανή επίδραση του πλάσματος σε λιγότερο σοβαρή νόσο. Απαιτούνται μελλοντικές μελέτες για τον περαιτέρω προσδιορισμό του ρόλου του πλάσματος στην αντιμετώπιση του COVID-19.

Βιβλιογραφία

Li L et al. Effect of convalescent plasma therapy on time to clinical improvement in patients with severe and life-threatening COVID-19: A randomized clinical trial. JAMA 2020 Jun 3

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr