Διάρκεια θεραπείας για τη μικροβιαιμία από Gram (-)

Η χρήση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) ως οδηγού για τη διάρκεια θεραπείας ήταν εξίσου αποτελεσματική με μια σταθερή χορήγηση αντιβιοτικών επί 2 εβδομάδες.

Η χορήγηση αντιβιοτικών επί μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, οδηγεί στην εμφάνιση αντοχής και σε μακροχρόνιες νοσηλείες αλλά και υψηλότερο κόστος. Ίσως η εξατομίκευση της διάρκειας των αντιβιοτικών μέσω καθοδήγησης με βιοδείκτες θα μπορούσε να περιορίσει τον χρόνο έκθεσης στα αντιβιοτικά διατηρώντας παράλληλα και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σε μια διετή πολυκεντρική ελβετική μελέτη 500 ενηλίκων με αρνητική κατά gram βακτηριαιμία, οι ερευνητές τυχαιοποίησαν τους ασθενείς (την ημέρα 5 της θεραπείας με αντιβιοτικά) σε εξατομικευμένη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) − καθοδηγούμενη διάρκεια θεραπείας, σταθερή διάρκεια 7 ημερών ή σταθερή διάρκεια 14 ημερών (ομάδα ελέγχου). Στους ασθενείς της ομάδας που ήταν καθοδηγούμενη από CRP, η θεραπεία με αντιβιοτικά διακόπηκε όταν η CRP ορού είχε μειωθεί κατά 75% από την μέγιστη τιμή και ο ασθενής ήταν απύρετος για 48 ώρες. Κατά την παρακολούθηση 30 ημερών, η αποτυχία της θεραπείας (που ορίζεται ως υποτροπιάζουσα βακτηριαιμία, πυώδη επιπλοκή ή επαναχορήγηση αντιβιοτικών) εμφανίστηκε στο 2% των ασθενών στην ομάδα καθοδηγούμενη από CRP (διάμεση διάρκεια αντιβιοτικού, 7 ημέρες), 7% στις 7ήμερη ομάδα και 6% στην ομάδα 14 ημερών. Η θεραπεία με καθοδήγηση με CRP και η θεραπεία 7 ημερών ήταν μη κατώτερες από τη θεραπεία 14 ημερών.

Σε αυτή τη μελέτη, τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με τη σταθερή θεραπεία 7 ημερών και τη θεραπεία με καθοδήγηση με CRP (η οποία οδήγησε επίσης σε διάμεση διάρκεια θεραπείας 7 ημερών). Παρόλο που η καθοδηγούμενη από CRP ομάδα είχε αριθμητικά λιγότερες αποτυχίες θεραπείας από την ομάδα 7 ημερών, η διαφορά ήταν μικρή και χωρίς κλινκή και στατιστική σημασία. Αν και αυτή η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η καθοδηγούμενη από CRP θεραπεία είναι χρήσιμη για ασθενείς με gram-αρνητική βακτηριαιμία, τα αποτελέσματά της συμφωνούν με μια άλλη πρόσφατη μελέτη που υποστήριξε θεραπεία 7 ημερών για τους περισσότερους από αυτούς τους ασθενείς.

Βιβλιογραφία

von Dach E et al. Effect of C-reactive protein–guided antibiotic treatment duration, 7-day treatment, or 14-day treatment on 30-day clinical failure rate in patients with uncomplicated gram-negative bacteremia: A randomized clinical trial. JAMA 2020 Jun 2; 323:216

Dafna Yahav, et al. Seven Versus 14 Days of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Gram-negative Bacteremia: A Noninferiority Randomized Controlled Trial. Clinical Infectious Diseases, Volume 69, Issue 7, 1 October 2019, Pages 1091–1098

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr