Η αερόβια άσκηση βελτιώνει τη νοητική λειτουργία και τα αγγεία του εγκεφάλου σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Σε αυτήν την παρεμβατική μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις της αερόβιας άσκησης στη νοητική λειτουργία, στη φυσική κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος και στη λειτουργία των αγγείων του εγκεφάλου σε 206 υγιείς ενήλικες (μέση ηλικία 66 έτη, 51% γυναίκες, μέση αρτηριακή πίεση 126/74 mm Hg) με χαμηλά επίπεδα άσκησης.

  • Οι νοητικές λειτουργίες εξετάστηκαν με την απόδοση στις εκτελεστικές λειτουργίες, τη μνήμη, την ευχέρεια στο λόγο, την ταχύτητα επεξεργασίας ερεθισμάτων και την προσοχή.
  • Η αερόβια ικανότητα μετρήθηκε από τη μέγιστη χρήση οξυγόνου των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της άσκησης στο διάδρομο.
  • Το διακρανιακό υπερηχοηράφημα (Doppler) χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της εγκεφαλικής ροής αίματος μέσω της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (MCA).
  • Η λειτουργία εγκεφαλικών αγγείων εκτιμήθηκε σε ηρεμία, ευοξική υπερκαπνία και υπο-μέγιστη άσκηση.

Όλοι οι συμμετέχοντες εισήλθαν σε ένα εξάμηνο εποπτευόμενο πρόγραμμα άσκησης που αυξήθηκε από 20 σε 40 λεπτά τρεις φορές την εβδομάδα με ένταση ανάλογη της αερόβιας ικανότητας. Ζητήθηκε επίσης από τους συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε μια επιπλέον συνεδρία χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η αερόβια άσκηση βελτίωσε τις εκτελεστικές λειτουργίες, τη λεκτική μνήμη, την ευχέρεια στο λόγο, την ταχύτητα επεξεργασίας, καθώς και την αερόβια ικανότητα. Η αερόβια άσκηση συσχετίστηκε σημαντικά με αυξημένη μέση ταχύτητα ροής της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και του δείκτη εγκεφαλικής αγγειακής αγωγιμότητας (CVCi) και με μειωμένο δείκτη εγκεφαλικής αγγειακής αντίστασης (CVRi) σε ηρεμία. Ο CVCi επίσης αυξήθηκε και ο CVRi μειώθηκε κατά τη διάρκεια της ευοξικής υπερκαπνίας και της υπομέγιστης άσκησης. Σε περαιτέρω αναλύσεις, οι αλλαγές πριν και μετά την παρέμβαση στο CVRi συσχετίστηκαν αρνητικά με την αλλαγή στην εκτελεστική λειτουργία κατά τη διάρκεια της μέγιστης άσκησης και συσχετίστηκαν θετικά με την αλλαγή της ευχέρειας κατά τη διάρκεια της ευοξικής υπερκαπνίας.

Η αερόβια άσκηση μπορεί να βελτιώσει τις νοητικέ λειτουργίες και την ρύθμιση των αγγείων του εγκεφάλου και επομένως, θα πρέπει να συνεχίσει να συνιστάται για την βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου.

Βιβλιογραφία

Guadagni V et al. Aerobic exercise improves cognition and cerebrovascular regulation in older adults. Neurology 2020 May 26; 94:e2245

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr