Το τρανεξαμικό οξύ είναι αναποτελεσματικό στην αιμορραγία πεπτικού

Μια μεγάλη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη δεν έδειξε μείωση θνησιμότητας ενώ υπήρχαν αυξημένες φλεβικές θρομβώσεις.

Το τρανεξαμικό οξύ αναστέλλει την ινωδόλυση και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας σε τραύμα, χειρουργική επέμβαση και μετά τον τοκετό. Περιορισμένα στοιχεία δείχνουν πιθανό όφελος για τη θεραπεία της αιμορραγίας του πεπτικού, αλλά και ενδεχομένως αυξημένο κίνδυνο για θρομβοεμβολικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Δημοσιεύτηκαν τα  αποτελέσματα μιας διεθνούς, τυχαιοποιημένης, διπλής-τυφλής, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο μελέτης τρανεξαμικού οξέος σε ασθενείς με αιμορραγία του πεπτικού συστήματος. Η θεραπεία της μελέτης ήταν μια ενδοφλέβια δόση φόρτισης 1 g τρανεξαμικού οξέος ακολουθούμενη από έγχυση 3 g για 24 ώρες.

Μεταξύ 12.000 ασθενών που τυχαιοποιήθηκαν, το κύριο αποτέλεσμα του θανάτου εντός 5 ημερών λόγω αιμορραγίας εμφανίστηκε στο 4% σε κάθε ομάδα. Αν και το ποσοστό αρτηριακού θρομβοεμβολικού επεισοδίου ήταν παρόμοιο μεταξύ των ομάδων, το ποσοστό της φλεβικής θρόμβωσης ήταν σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα του τρανεξαμικού οξέος σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (0,8% έναντι 0,4%).

Αυτή η μεγάλη διεθνής μελέτη παρέχει οριστικά στοιχεία ότι το τρανεξαμικό οξύ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αιμορραγίας του πεπτικού συστήματος. Δεν παρείχε κανένα όφελος στη θνησιμότητα ενώ είχε αυξημένο κίνδυνο για φλεβικά θρομβοεμβολικά επεισόδια. Αν και πρόκειται για «αρνητική» μελέτη, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά καθώς επιλύουν αυτό το κλινικά σημαντικό ζήτημα.

Βιβλιογραφία

HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding (HALT-IT): An international randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2020 Jun 20; 395:1927

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr