Τοπικά προχωρημένος καρκίνος του παγκρέατος: προεγχειρητική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία ή άμεση χειρουργική επέμβαση;

Η συμπληρωματική χημειοθεραπεία βελτιώνει την επιβίωση μετά από χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του παγκρέατος. Η θεραπεία εκλογής είναι η μετεγχειρητική χορήγηση του θεραπευτικού σχήματος FOLFIRINOX (leucovorin, fluorouracil, irinotecan, oxaliplatin). Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χορήγηση χημειοθεραπείας με ή χωρίς ακτινοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση σε αυτή την περίπτωση για τη βελτίωση των ποσοστών χειρουργικής αφαίρεσης και επιβίωσης.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής ανοιχτής, τυχαιοποιημένης, φάσης III μελέτης PREOPANC, στην οποία συμμετείχαν 246 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος που έλαβαν είτε προεγχειρητική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία γεμσιταβίνης (ακολουθούμενη από χειρουργική επέμβαση και επικουρική γεμσιταβίνη) ή άμεση χειρουργική επέμβαση (ακολουθούμενη από επικουρικό γεμσιταβίνη). Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν άνδρες (54% –58%) με μέση ηλικία 66–67. Οι περισσότεροι όγκοι βρίσκονταν στο κεφάλι του παγκρέατος (82% –92%) και σχεδόν οι μισοί (45% –47%) ήταν οριακά αφαιρέσιμοι.

Τα αποτελέσματα σε διάμεση παρακολούθηση 27 μηνών ήταν τα εξής:

Η μέση συνολική επιβίωση ήταν παρόμοια με την προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία και την άμεση χειρουργική επέμβαση (16,0 και 14,3 μήνες, αντίστοιχα), όπως και η μακροπρόθεσμη επιβίωση χωρίς μετάσταση (17,4 και 12,5 μήνες).

Η επιβίωση χωρίς νόσο ήταν ανώτερη με την προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία (8,1 έναντι 7,7 μηνών, λόγος κινδύνου, 0,73; P = 0,032), όπως και το διάστημα ελεύθερο από τοπική αποτυχία (δεν επιτεύχθηκε έναντι 13,4 μηνών, HR, 0,56; Ρ = 0,0034).

Μεταξύ της υποομάδας των ασθενών με ανιχνεύσιμη νόσο, η μέση συνολική επιβίωση, η μακροπρόθεσμη επιβίωση χωρίς μετάσταση, η επιβίωση χωρίς νόσο και το διάστημα ελεύθερο από τοπική αποτυχία ήταν παρόμοια μεταξύ των ομάδων θεραπείας.

Μεταξύ της υποομάδας ασθενών με οριακά ανιχνεύσιμη νόσο, η μέση συνολική επιβίωση, η μακροπρόθεσμη επιβίωση χωρίς μετάσταση, η επιβίωση χωρίς νόσο και το διάστημα ελεύθερο από τοπική αποτυχία βελτιώθηκαν με την προεγχειρητική θεραπεία.

Η μελέτη PREOPANC δεν έδειξε κατώτερο αποτέλεσμα με την προεγχειρητική θεραπεία στον καρκίνο του παγκρέατος και υποστηρίζει τις τρέχουσες μελέτες που αξιολογούν την πιο αποτελεσματική προεγχειρητική συστηματική θεραπεία με ή χωρίς ακτινοθεραπεία σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος.

Βιβλιογραφία

Versteijne E et al. Preoperative chemoradiotherapy versus immediate surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: Results of the Dutch randomized phase III PREOPANC trial. J Clin Oncol 2020 Jun 1; 38:1763.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr