Η βαριατρική χειρουργική σχετίζεται με μειωμένη θνησιμότητα

Σε μια μελέτη παρατήρησης, παρατηρήθηκε χαμηλότερη θνησιμότητα σε αρκετές υποομάδες ασθενών.

Αρκετές μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει χαμηλότερη θνησιμότητα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση, αλλά η προσαρμογή για δυνητικά συγχυτικούς παράγοντες και η ανάλυση υποομάδων ήταν περιορισμένη. Χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων δημόσιας υγείας, οι ερευνητές εντόπισαν 13.000 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση στο Οντάριο του Καναδά, μεταξύ 2010 και 2016 (81% γυναίκες, μέση ηλικία 45 έτη, μέσος δείκτης μάζας σώματος [ΔΜΣ], ​​47 kg/m2). Κάθε ασθενής αντιστοιχήθηκε ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τον ΔΜΣ και την κατάσταση του διαβήτη με έναν ασθενή που ήταν είχε ένδειξη για χειρουργική επέμβαση αλλά δεν υποβλήθηκε σε αυτή. Σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες, το 87% των βαριατρικών χειρουργικών επεμβάσεων ήταν γαστρική παράκαμψη (gastric bypass) και το 13% ήταν γαστρικό μανίκι (sleeve gastrectomy).

Στην 5ετή παρακολούθηση, σημειώθηκαν σημαντικά λιγότεροι θάνατοι στη χειρουργική ομάδα από ό, τι στους μάρτυρες (1,4% έναντι 2,5%). Σε αναλύσεις υποομάδων, η χειρουργική επέμβαση συσχετίστηκε με χαμηλότερη θνησιμότητα και στους άνδρες και στις γυναίκες, μεταξύ ασθενών ηλικίας άνω των 55, μεταξύ εκείνων με ΔΜΣ άνω των 40 kg/m2, και μεταξύ εκείνων που υποβλήθηκαν σε γαστρική παράκαμψη (έναντι γαστρικού μανικιού). Η βαριατρική χειρουργική επέμβαση συσχετίστηκε με σημαντικά λιγότερους θανάτους που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνους.

Η απουσία μείωσης της θνησιμότητας στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γαστρικό μανίκι ενδεχομένως οφείλεται στο μικρό μέγεθος του δείγματος της μελέτης. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν ότι όλο και περισσότεροι άνδρες αλλά ακι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να ωφεληθούν από τη βαριατρική χειρουργική.

Βιβλιογραφία

Doumouras AG et al. Association between bariatric surgery and all-cause mortality: A population-based matched cohort study in a universal health care system. Ann Intern Med 2020 Aug 18

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr