Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης βελτιώθηκε από το 1999 έως το 2010, αλλά χειροτέρεψε προς το 2018

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν, οδήγησαν σε βελτιώσεις στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως το 2010. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα μιας εθνικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στον πληθυσμό των ΗΠΑ για να καταγράψουν τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σ’ αυτόν τον πληθυσμό. Η μελέτη έγινε σε ενήλικες και αφορούσε διετείς κύκλους από το 1999–2000 έως το 2017–2018. Σε κάθε συμμετέχοντα που δήλωσε ότι είχε υπέρταση, οι ερευνητές κατέγραψαν τη μέση τιμή τριών μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης και όρισαν τη ρυθμισμένη πίεση ως συστολική μικρότερη των 140 mm Hg και διαστολική μικρότερη των 90 mm Hg.

Η συχνότητα της υπέρτασης στον πληθυσμό βρέθηκε περίπου 30% κατά τη διάρκεια της 20ετούς μελέτης. Το ποσοστό των συμμετεχόντων με ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση βελτιώθηκε από 32% το 1999–2000 σε 49% το 2007–2008 και παρέμεινε σταθερό σε περίπου 50% έως το 2015–2016. Το 2017-2018 το ποσοστό ρύθμισης μειώθηκε στο 44%.

Στο τελευταίο χρονικό διάστημα της μελέτης (2015–2018), η ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση ήταν πιο συχνή σε συμμετέχοντες ηλικίας 45 – 64 ετών και ήταν λιγότερο συχνή σε άτομα 75 ετών και άνω. Η ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση ήταν λιγότερο συχνή στους μαύρους συμμετέχοντες από ό, τι στους λευκούς (42% έναντι 48%), λιγότερο συχνή σε εκείνους που δεν είχαν ασφάλιση υγείας από ό, τι σε εκείνους με οποιαδήποτε ασφάλιση (24% έναντι ≈48%) και λιγότερο συχνή σε άτομα χωρίς υγειονομική περίθαλψη συγκριτικά προς εκείνα που είχαν τη συνήθη (26% έναντι 48%).

Αυτά τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα άτομα με υπέρταση αντιμετωπίζουν μια συνεχώς αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη λόγω ηλικίας, οικονομικών, φυλετικών και άλλων δημογραφικών εμποδίων. Οι γιατροί πρέπει να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία που τους δίνεται καθημερινά ώστε να έχουν ρυθμισμένη την αρτηριακή πίεση στους ασθενείς τους.

Βιβλιογραφία

Muntner P et al. Trends in blood pressure control among US adults with hypertension, 1999–2000 to 2017–2018. JAMA 2020 Sep 9

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr