Η σεμαγλουτίδη (GLP-1 ανάλογο) μείωσε πιο αποτελεσματικά τη γλυκόζη από ότι η εμπαγλιφλοζίνη (SGLT2 αναστολέας)

Τα ανάλογα του γλυκογονόμορφου πεπτιδίου-1 (GLP-1 ανάλογα) και οι αναστολείς μεταφορέων νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT-2 αναστολείς) έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή φάρμακα για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακή νόσο λόγω των ευνοϊκών τους αποτελεσμάτων τόσο στο καρδιαγγειακό σύστημα όσο και στους νεφρούς. Αλλά και σε ασθενείς με διαβήτη που δεν έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα, αυτά τα φάρμακα είναι μεταξύ των διαφόρων επιλογών για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου ως προσθήκη στη μετφορμίνη. Εκτός της αποτελεσματικής μείωσης της γλυκόζης, αυτές οι δυο κατηγορίες φαρμάκων μειώνουν το βάρος σώματος και την αρτηριακή πίεση.

Για να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα των δύο αυτών κατηγοριών φαρμάκων στη βελτίωση της γλυκαιμίας, αναλύθηκαν τα δεδομένα ασθενών με διαβήτη που συμμετείχαν σε αρκετές κλινικές μελέτες 1 έτους, που περιελάμβαναν το GLP-1 ανάλογο σεμαγλουτίδη (Ozempic; 1 mg υποδορίως, μία φορά την εβδομάδα) ή τον αναστολέα SGLT-2 εμπαγλιφλοζίνη (Jardiance, 25 mg από το στόμα, μία φορά την ημέρα). Η ανάλυση αυτή χρηματοδοτήθηκε από τον κατασκευαστή της σεμαγλουτίδης.

Κατά την έναρξη, η μέση γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) ήταν περίπου 8,2%. Η μέση απόλυτη μείωση της HbA1c ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με τη σεμαγλουτίδη από ό, τι με την εμπαγλιφλοζίνη (1,44% έναντι 0,83%). Η μέση μείωση του βάρους ήταν επίσης μεγαλύτερη με τη σεμαγλουτίδη (5,3 kg έναντι 3,6 kg).

Αυτά τα ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με άλλες παρατηρήσεις που δείχνουν ότι η μείωση της γλυκόζης που επιτυγχάνεταο με τα GLP-1 ανάλογα είναι μεγαλύτερη από αυτή των αναστολέων SGLT-2. Η επιλογή μεταξύ αυτών των δυο κατηγοριών μπορεί να επηρεαστεί και από άλλους παράγοντες (π.χ. προφίλ παρενεργειών, ευκολία χορήγησης), αλλά όταν όλα τα άλλα είναι ίδια και η μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης είναι ο στόχος, τα GLP-1 ανάλογα υπερτερούν.

Βιβλιογραφία

Lingvay I et al. Efficacy of once-weekly semaglutide vs empagliflozin added to metformin in type 2 diabetes: Patient-level meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2020 Dec; 105:dgaa577

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr