Η ψηφιακή αυτόματη αντιμετώπιση της υπέρτασης υπερτερεί της συνηθισμένης θεραπευτικής πρακτικής

Η ψηφιακή παρακολούθηση και οι αυτοματοποιημένες οδηγίες για αλλαγές στα αντιυπερτασικά φάρμακα βοήθησαν να ξεπεραστεί η κλινική αδράνεια στη θεραπεία τν ατόμων με υπέρταση.

Η αυτοπαρακολούθηση και οι αυτοδιαχειριζόμενες αλλαγές των αντιυπερτασικών φαρμάκων μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να μειώσουν την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Για να πετύχουν όμως αυτά τα προγράμματα συχνά απαιτούσαν δαπανηρή εκπαίδευση, εξοπλισμό ή εργαστήριο. Οι ψηφιακές παρεμβάσεις μπορεί να είναι πιο προσιτές και οικονομικά αποδοτικές.

Σε πρόσφατη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν 622 ασθενείς στη Βρετανία (μέση ηλικία 66 ετών) με αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή σε επίπεδα άνω του 140/90 mmHg, σε ψηφιακή αυτοπαρακολούθηση ή στη συνήθη φροντίδα. Οι ασθενείς στο σκέλος της παρέμβασης εκπαιδεύτηκαν στο Διαδίκτυο για να χρησιμοποιούν τακτικά μια συσκευή αυτόματης καταγραφής αρτηριακής πίεσης και να μεταδίδουν τα δεδομένα ηλεκτρονικά. Όταν η μέση αρτηριακή πίεση στο σπίτι του ασθενούς υπερέβαινε τον στόχο επί 2 συνεχόμενους μήνες, ένας αλγόριθμος παρακινούσε τον ιατρό που ήταν υπεύθυνος να εφαρμόσει μια προγραμματισμένη αλλαγή φαρμάκου. Οι ασθενείς με τη συνηθισμένη φροντίδα είχαν παρακολούθηση της αρτηρικαής πίεσης και προσαρμογές των αντιυπερτασικών φαρμάκων στις συνήθεις επισκέψεις στο γραφείο. Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης με μετρήσεις στο σπίτι ήταν στη διακριτική ευχέρεια των ασθενών και των θεραπόντων ιατρών τους.

Μετά από 12 μήνες, έγιναν περισσότερες αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή στην ομάδα παρέμβασης από ό, τι στην ομάδα της συνήθους φροντίδας. Οι μέσες μειώσεις που καταγράφηκαν στο ιατρείο από την αρχική συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν 13,3 και 6,2 mmHg, αντίστοιχα, στην ομάδα παρέμβασης, σε σύγκριση με 9,8 και 5,5 mmHg στη ομάδα της συνήθους φροντίδας. Η παρέμβαση ήταν εξίσου αποτελεσματική σε υποομάδες που καθορίστηκαν ανάλογα την αρχική αρτηριακή πίεση ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Δεν παρατηρήθηκε σημαντικό όφελος στους ηλικιωμένους ασθενείς (ηλικίας άν των 67 ετών).

Μερικοί γιατροί αντιμετωπίζουν ήδη ανεπίσημα την υπέρταση σύμφωνα με τις μετρήσεις στο σπίτι των ασθενών. Αυτή η μελέτη δείχνει το πιθανό όφελος να γίνεται αυτό πλέον με οργανωμένο τρόπο. Συγκεκριμένα, αυτή η παρέμβαση φάνηκε να μειώνει την κλινική αδράνεια στους θεράποντες ιατρούς, δηλαδή την παράλειψη αύξησης της αντιυπερτασικής θεραπείας παρά τη διαπίστωση αυξημένης πίεσης στο ιατρείο. Εκτιμάται ότι τα διαπιστωθέντα αποτελέσματα θα μπορούσαν να μειώσουν τα εγκεφαλικά και τα στεφανιαία επεισόδια κατά περίπου 10% και η παρέμβαση αυτή φαίνεται να είναι εφαρμόσιμη και προσιτή.

Βιβλιογραφία

McManus RJ et al. Home and online management and evaluation of blood pressure (HOME BP) using a digital intervention in poorly controlled hypertension: Randomised controlled trial. BMJ 2021 Jan 20; 372:m4858.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr