Διαστολική αρτηριακή πίεση: πόσο χαμηλά πρέπει να μειώνεται;

Η μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης σε λιγότερο από 60 mmHg σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, σύμφωνα με μια μελέτη στο ιατρικό περιοδικό JAMA Network Open. Οι τρέχουσες οδηγίες στις ΗΠΑ προτείνουν έναν στόχο αρτηριακής πίεσης κάτω από 130/80 mm Hg, αλλά δεν καθορίζουν χαμηλότερο όριο διαστολικής αρτηριακής πίεσης, ενώ οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH) συνιστούν η διαστολική πίεση να μειώνεται στο επίπεδο των 70 – 79 mmHg.

Πραγματοποιήθηκε μια post hoc ανάλυση δεδομένων από περίπου 7.500 ενήλικες που συμμετείχαν σε πρόσφατες μελέτες υπέρτασης παρέμβασης (SPRINT και ACCORD-BP) που πέτυχαν τη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κάτω από 130 mmHg.

Οι ασθενείς που με την αντιυπερτασική θεραπεία πέτυχαν επίπεδο διαστολικής πίεσης ​​60 mmHg είχαν σημαντικά αυξημένους κινδύνους για την πρωτογενή έκβαση (θάνατος όλων των αιτιών, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, λόγος κινδύνου 1,46), για ένα σύνθετο καρδιαγγειακό αποτέλεσμα (θάνατος από καρδιαγγειακό νόσημα, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, και μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, λόγος κινδύνου 1,74), για μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο (1,73) και για μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο (2,67), σε σύγκριση με αυτούς που πέτυχαν διαστολική πίεση 70 – 80 mmHg. Το επίπεδο διαστολικής πίεσης μεταξύ 70 και 80 mmHg συσχετίστηκε με τους μικρότερους κινδύνους. Παρόμοια αποτελέσματα υπήρχαν σε αναλύσεις προσαρμογής προς τη συστολική αρτηριακή πίεση.

Αυτά τα ευρήματα συνιστούν την προσοχή όσον αφορά τη μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης σε επίπεδα κάτω των 60 mmHg. Ασφαλώς σε μελλοντικές προοπτικές μελέτες θα πρέπει να αναζητηθούν τα ασφαλές και βέλτιστο εύρος της διαστολικής αρτηριακής πίεσης που πρέπει να στοχεύουμε με τη θεραπεία.

Βιβλιογραφία

Li J, Somers VK, Gao X, et al. Evaluation of Optimal Diastolic Blood Pressure Range Among Adults With Treated Systolic Blood Pressure Less Than 130 mm Hg. JAMA Netw Open. 2021;4(2):e2037554.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr