Ελπίδες για αποκατάσταση της μυϊκής μάζας και του εγκεφάλου στους ηλικιωμένους

Η προσταγλανδίνη Ε2 φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη γήρανση.

Όσο προχωράει η ηλικία μας, μπορούμε να γίνουμε σαρκοπενικοί και να αναπτύξουμε εκφύλιση του εγκεφάλου. Δύο μελέτες δείχνουν ότι η προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2) μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία γήρανσης και ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι αναστρέψιμη.

Σε ποντίκια, η PGE2 διεγείρει τα μυϊκά βλαστικά κύτταρα και βοηθά στην αποκατάσταση της μυϊκής βλάβης. Κατά τη γήρανση, η δραστηριότητα ενός ενζύμου που αποδομεί την PGE2 αυξάνεται προοδευτικά στα μακροφάγα των μυών. Η αναστολή της δραστηριότητας αυτού του ενζύμου των μακροφάγων σε μεγαλύτερα ποντίκια, είτε με γενετικές είτε με φαρμακολογικές παρεμβάσεις, αυξάνει τα επίπεδα της PGE2 και αποκαθιστά τους ηλικιωμένους μυς: Γίνονται λειτουργικά και ανατομικά όπως οι μύες των νεαρών ποντικών.

Ωστόσο, στα μακροφάγα του εγκεφάλου, τα επίπεδα PGE2 αυξάνονται με τη γήρανση. Νέες μελέτες σε ποντίκια δείχνουν ότι αυτή η αύξηση της PGE2 οδηγεί σε φλεγμονή του νευρικού ιστού και γνωστική έκπτωση. Η αναστολή της επίδρασης της PGE2 είτε με γενετικές είτε με φαρμακολογικές παρεμβάσεις αντιστρέφει την εγκεφαλική έκπτωση: Οι συναπτικές πρωτεΐνες αυξάνονται, η μιτοχονδριακή λειτουργία βελτιώνεται, η νευροφλεγμονή μειώνεται και τα ελλείμματα μνήμης στο χώρο που αναπτύσσονται στη γήρανση ποντικών αναστρέφονται.

Αυτές οι δύο μελέτες δείχνουν ότι η PGE2 παίζει κεντρικό ρόλο στη σαρκοπενία και τον νευροεκφυλισμό που μπορεί να συμβεί σε γήρανση ποντικών και ότι η αλλαγή των επιπέδων PGE2 με γενετικές ή φαρμακολογικές παρεμβάσεις μπορεί να αποκαταστήσει τους μυς και τον εγκέφαλο σε νεανική κατάσταση. Κατά ειρωνικό τρόπο, τα αυξημένα επίπεδα της PGE2 στα μακροφάγα αποκαθιστούν τους μυς αλλά τα μειωμένα επίπεδα αποκαθιστούν τον εγκέφαλο. Έτσι, εάν αυτό ισχύει στους ανθρώπους, οι παρεμβάσεις για την αλλαγή των επιπέδων PGE2 θα μπορούσαν να προκαλέσουν είτε ανοϊκά μυώδη άτομα ή αδύναμες διάνοιες. Ας ελπίσουμε ότι θα αναπτύξουμε τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τα επίπεδα μακροφάγων PGE2 με συγκεκριμένο τρόπο ανά όργανο, μετατρέποντας τους ηλικιωμένους σε μυώδεις ιδιοφυΐες.

Βιβλιογραφία

Palla AR et al. Inhibition of prostaglandin-degrading enzyme 15-PGDH rejuvenates aged muscle mass and strength. Science 2021 Jan 29; 371:eabc8059.

Minhas PS et al. Restoring metabolism of myeloid cells reverses cognitive decline in ageing. Nature 2021 Feb; 590:122.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr