Σκλήρυνση κατά πλάκας: μια διάγνωση που τίθεται εσφαλμένα αρκετές φορές

Τα αποτελέσματα μελέτης ενός έτους σε ένα εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς δείχνουν ότι αυτή η νόσος είναι αντικείμενο διαγνωστικής πλάνης.

Πρόσφατες μελέτες και δημοσιεύσεις έχουν επισημάνει το πρόβλημα της λανθασμένης διάγνωσης στη σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ). Οι ερευνητές εξέτασαν προοπτικά όλους τους νέους ασθενείς που παραπέμφθηκαν σε ένα κέντρο εξειδικευμένο για αυτή τη νόσο, κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η ομάδα περιελάμβανε 354 ασθενείς με 1 έτος παρακολούθησης.

Στο παραπεμπτικό, 112 ασθενείς είχαν «εγκατεστημένη διάγνωση» σκλήρυνσης κατά πλάκας και 77 είχαν «πιθανήσκλήρυνση κατά πλάκας». Από όσους είχαν «εγκατεστημένη ΣΚΠ» κατά την παραπομπή, η διάγνωση άλλαξε σε μη ΣΚΠμετά από 1 έτος παρακολούθησης σε 8 και σε πιθανή ΣΚΠ σε 6. Από τους 77 με «πιθανή σκλήρυνση κατά πλάκας» κατά την παραπομπή, μετά από 1 έτος παρακολούθησης – οι 37 επιβεβαιώθηκε ότι έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι 15 εξακολουθούσαν να έχουν πιθανή σκλήρυνση κατά πλάκας και οι 25 δεν είχαν ΣΚΠ.

Από αυτούς που είχαν παραπεμφθεί με «εγκατεστημένη ΣΚΠ» και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν εσφαλμένη διάγνωση, το 64% είχαν λάβει θεραπεία τροποποίησης της νόσου. Για αυτούς που δεν είχαν διαγνωστεί σωστά, η μαγνητική τομογραφία συνήθως έδειχνε μη ειδικές αλλοιώσεις της λευκής ουσίας ή χρόνια έμφρακτα. Οι ασθενείς με εσφαλμένη διάγνωση είχαν υψηλότερο ποσοστό συννοσηροτήτων και αυτοανόσων νοσημάτων από τους ασθενείς στους οποίους επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της ΣΚΠ.

Από τους ασθενείς που παραπέμφθηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο ΣΚΠ, στους μισούς δεν επιβεβαιώθηκε η ΣΚΠ μετά από 1 έτος παρακολούθησης. Από αυτούς που παραπέμφθηκαν με διαγνώσεις εγκατεστημένης ή πιθανής σκλήρυνσης κατά πλάκας, η διάγνωση μπόρεσε να επιβεβαιωθεί σε 87,5% και 48,0%, αντίστοιχα. Ο διαγνωστικός έλεγχος για τις λιγότερο σαφείς περιπτώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και εξονυχιστική ανάλυση της μαγνητικής τομογραφίας.

Βιβλιογραφία

Midaglia L et al. The frequency and characteristics of MS misdiagnosis in patients referred to the multiple sclerosis centre of Catalonia. Mult Scler 2021 Feb 10; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr