Σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας: ελπίδες από την ιβαμπραδίνη

Σε μια μικρή μελέτη, η ιβαμπραδίνη μείωσε με ασφάλεια την καρδιακή συχνότητα και βελτίωσε την ποιότητα ζωής.

Το σύνδρομο της ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS) – μια διαταραχή υπερβολικής ταχυκαρδίας στην όρθια θέση που συνοδεύεται από συμπτώματα όπως ζάλη, κεφαλαλγία, αίσθημα παλμών και συγκοπτικά ή προσυγκοπτικά επεισόδια – μπορεί να επιδεινώσει την ποιότητα ζωής των πασχόντων ατόμων, τα οποία συνήθως είναι νεαρές γυναίκες. Λίγα φάρμακα βοηθούν στην αντιμετώπιση των ενοχλητικών συμπτωμάτων.

Η ιβαμπραδίνη, εγκεκριμένη από το FDA για άλλες ενδείξεις, αναστέλλει ένα κανάλι στον φλεβόκοβο και έτσι μειώνει την καρδιακή συχνότητα χωρίς να επηρεάζει την αρτηριακή πίεση. Σε μια μελέτη, 26 ασθενείς με τον υπεραδρενεργικό υπότυπο POTS τυχαιοποιήθηκαν είτε σε ιβαμπραδίνη (2,5-7,5 mg) δύο φορές ημερησίως είτε σε εικονικό φάρμακο για 1 μήνα και στη συνέχεια διασταυρώθηκαν στον άλλο βραχίονα για άλλο ένα μήνα (NCT03182725).

Είκοσι δύο ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη και συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Σε 1 μήνα, η ιβαμπραδίνη συσχετίστηκε με σημαντικές βελτιώσεις στην πρωτογενή έκβαση, καθώς μείωσε την καρδιακή συχνότητα και άμβλυνε την ορθοστατική αύξηση της καρδιακής συχνότητας σε σύγκριση με την αρχική τιμή (μέση μεταβολή του καρδιακού ρυθμού από τη στάση έναντι της ύπτιας: ιβαμπραδίνη 13 παλμούς ανά λεπτό. εικονικό φάρμακο 17 παλμοί ανά λεπτό) χωρίς να επέλθουν αλλαγές στην αρτηριακή πίεση. Η ιβαμπραδίνη συσχετίστηκε με βελτιώσεις στις μετρήσεις σωματικής και κοινωνικής λειτουργίας, ένα δευτερεύον καταληκτικό σημείο.

Το POTS είναι μια δύσκολη νόσος και στη διάγνωση αλλά και στη θεραπεία, επειδή πολλοί από τους ασθενείς αυτούς είναι νέοι και δεν μπορούν να ανεχθούν αγγειοδραστικά φάρμακα που θα μπορούσαν να μειώσουν την καρδιακή τους συχνότητα. Αυτή η μικρή μελέτη παρέχει πρώιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της ιβαμπραδίνης όχι μόνο στη μείωση της καρδιακής συχνότητας αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Χρειάζονται μεγαλύτερες σε μέγεθος και διάρκεια μελέτες οι οποίες θα περιλαμβάνουν διαφορετικούς υποτύπους POTS για να μπορέσουν να γενικευτούν τα ευρήματα της μελέτης αυτής.

Πάντως, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα επίκαιρα, καθώς το POTS αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως μακροπρόθεσμη συνέπεια για ορισμένους επιζώντες του COVID-19.

Βιβλιογραφία

Taub PR et al. Randomized trial of ivabradine in patients with hyperadrenergic postural orthostatic tachycardia syndrome. J Am Coll Cardiol 2021 Feb 23; 77:861.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr