Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και νεφρική λειτουργία στους ηλικιωμένους

Παραδόξως, αντίθετα απ’ αυτό που αναμέναμε, μια πρόσφατη μελέτη δεν έδειξε συσχέτιση μεταξύ της χρήσης μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και της μείωσης της νεφρικής λειτουργίας.

Ο φόβος για τις ανεπιθύμητες ενέργειες – συμπεριλαμβανομένης και της νεφρικής βλάβης – αποτρέπει τη χρήση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) σε ηλικιωμένους ασθενείς. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα από μια διαχρονική μελέτη στις ΗΠΑ για 3.000 ηλικιωμένους (μέση ηλικία 74 ετών) για να εξετάσουν τους συσχετισμούς μεταξύ της χρήσης ΜΣΑΦ και της νεφρικής λειτουργίας. Η τεκμηρίωση της χρήσης ΜΣΑΦ (με ιατρική συνταγή ή χωρίς) γινόταν σε ετήσιες επισκέψεις. Αν και η διάμεση παρακολούθηση ήταν μόνο 2 χρόνια, οι αλλαγές στον ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) εκτιμήθηκαν έως και 10 χρόνια.

Κατά την έναρξη, ο μέσος GFR ήταν 72 mL / λεπτό / 1,73 m2 και δεν ήταν χαμηλότερος στους χρήστες ΜΣΑΦ απ ‘ό, τι στους μη χρήστες. Επιπλέον, οι χρήστες ΜΣΑΦ δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν λευκωματινουρία ή διαταραχές στους δείκτες ούρων της νεφρικής σωληναριακής λειτουργίας. Κατά την παρακολούθηση, ο βαθμός μείωσης του GFR δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των χρηστών ΜΣΑΦ και των μη χρηστών. Αυτό το εύρημα διατηρήθηκε τόσο για χρήση χωρίς συνταγή όσο και για τα συνταγογραφημένα ΜΣΑΦ, για άτομα των οποίων το βασικό GFR ήταν χαμηλότερο από 60 mL / λεπτό, και για χρήστες διουρητικών ή αναστολέων του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης. Όλες οι αναλύσεις προσαρμόστηκαν για τους συγχυτικούς παράγοντες.

Αυτά τα αποτελέσματα προκάλεσαν έκπληξη στους ερευνητές, των οποίων η υπόθεση ήταν ότι η χρήση ΜΣΑΦ θα είχε επιβλαβείς επιπτώσεις στη νεφρική λειτουργία με την πάροδο του χρόνου. Ένας σημαντικός περιορισμός είναι ότι η βάση δεδομένων δεν περιλαμβάνει δόσεις και διάρκεια της χρήσης των ΜΣΑΦ. Παρ ‘όλα αυτά, αυτή η μελέτη θα συμβάλει στην πιο εύκολη συνταγογράφηση των ΜΣΑΦ στους ηλικιωμένους ασθενείς με αρθρίτιδα που βρίσκουν σαφώς ότι αυτά τα φάρμακα μειώνουν πιο αποτελσματικά τον πόνο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής – αρκεί η νεφρική τους λειτουργία να είναι σχετικά φυσιολογική. Ωστόσο, θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η νεφρική λειτουργία και να αποφεύγονται τα ΜΣΑΦ στους ασθενείς με τις γνωστές αντενδείξεις.

Βιβλιογραφία

Amatruda JG et al. Association of non-steroidal anti-inflammatory drugs with kidney health in ambulatory older adults. J Am Geriatr Soc 2021 Mar; 69:726.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr