Κίνδυνος προσβολής από COVID-19: πώς επηρεάζονται οι ενήλικες από τη συμβίωσή τους με παιδιά;

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος στην Αγγλία, η μόλυνση από SARS-CoV-2 και οι εισαγωγές στο νοσοκομείο (αλλά όχι οι εισαγωγές στη ΜΕΘ ή οι θάνατοι) αυξήθηκαν ελαφρώς μεταξύ των νεότερων ενηλίκων που ζούσαν με παιδιά.

Καθώς τα παιδιά είναι λιγότερο ευαίσθητα σε λοίμωξη από SARS-CoV-2, συχνά είναι ασυμπτωματικά και σπάνια αναπτύσσουν σοβαρή νόσο COVID-19. Γι’ αυτούς τους λόγους ο ρόλος τους στην εξάπλωση της νόσου είναι ασαφής.

Ερευνητές στην Αγγλία ανέλυσαν εθνικά δεδομένα για την COVID-19 και την ατομική κατάσταση υγείας μεταξύ Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2020 σε μια μελέτη που περιελάμβανε > 9,3 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών και περίπου 2,7 εκατομμύρια ηλικίας > 65 ετών. Τα συνδεδεμένα στοιχεία για τα μέλη κάθε οικογένειας έδειξαν ότι το 37% των νεότερων ενηλίκων και το 3% των ηλικιωμένων ενηλίκων ζούσαν με παιδιά.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας (Φεβρουάριος-Αύγουστος 2020), τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την COVID-19 (μόλυνση, εισαγωγή στο νοσοκομείο, εισαγωγή στη ΜΕΘ και θάνατος) δεν αυξήθηκαν αισθητά στους ενήλικες που ζούσαν με παιδιά. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020), οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και κάτω έδειξαν αύξηση του κινδύνου προσβολής από COVID-19 (προσαρμοσμένος λόγος κινδύνου 1,25) και της εισαγωγής στο νοσοκομείο λόγω COVID-19 (προσαρμοσμένος λόγος κινδύνου 1,44). Οι κίνδυνοι για εισαγωγή στη ΜΕΘ ή για θάνατο δεν αυξήθηκαν. Μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας άνω των 65 ετών, η διαβίωση με παιδιά συσχετίστηκε με σημαντικά αυξημένους κινδύνους για εισαγωγή στη ΜΕΘ λόγω COVID-19 (HR 1,86) και για θάνατο (HR 1,44).

Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας στην Αγγλία, τα παιδιά φάνηκαν να έχουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση του SARS-CoV-2. Ωστόσο, ο υπερβολικός κίνδυνος για COVID-19 στους νεότερους ενήλικες που ζουν με παιδιά θα μπορούσε να σχετίζεται με άλλους παράγοντες. Επιπλέον, η απόλυτη αύξηση του κινδύνου ήταν μέτρια, και σοβαρές ασθένειες και θάνατοι δεν εμφανίστηκαν συχνότερα από ό, τι στο πρώτο κύμα. Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι ενήλικες που ζούσαν με παιδιά διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για κακή έκβαση από COVID-19, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας και του εμβολιασμού τους.

Βιβλιογραφία

Forbes H et al. Association between living with children and outcomes from covid-19: OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England. BMJ 2021 Mar 18; 372:n628.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr