Χαμηλά ποσοστά ανοσίας σε μεταμοσχευμένους μετά την 1η δόση mRNA εμβολίων

Αν και δεν προέκυψαν προβλήματα ασφάλειας, μόνο το 17% των ανθρώπων που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνου ανέπτυξαν ανιχνεύσιμα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης ακίδας SARS-CoV-2.

Επειδή τα ανοσοκατασταλμένα άτομα έχουν εξαιρεθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελέτες των εμβολίων SARS-CoV-2, λίγα είναι γνωστά για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε αυτόν τον πληθυσμό. Σε δύο μελέτες, οι ερευνητές αναφέρουν τις ορολογικές αποκρίσεις και την ασφάλεια σε αποδέκτες μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων (SOT) (διάμεσος χρόνος από τη μεταμόσχευση 6 χρόνια) μετά τη λήψη μίας δόσης από οποιοδήποτε από τα δύο εμβόλια mRNA.

Δείγματα αίματος από 436 μεταμοσχευθένετες ελέγχθηκαν για αντισώματα SARS-CoV-2 μετά τη λήψη του εμβολίου mfNA Pfizer-BioNTech (52%) ή Moderna (48%). Αντίσωμα κατά της πρωτεϊνης ακίδας ανιχνεύθηκε στο 17% των συμμετεχόντων σε διάμεσο χρόνο 20 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Η οροθετικότητα ήταν λιγότερο πιθανή σε εκείνους που ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία, λάμβαναν θεραπεία με αντι-μεταβολίτη ή έλαβαν το εμβόλιο Pfizer-BioNTech. Σε 187 συμμετέχοντες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες με αυτές του γενικού πληθυσμού, χωρίς να παρατηρηθούν περιπτώσεις απόρριψης κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης παρακολούθησης.

Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς γενικά αποκρίνονται λιγότερο ισχυρά στα εμβόλια, επομένως αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι εντελώς απροσδόκητα (ειδικά καθώς τα δείγματα ελήφθησαν πριν από τη δεύτερη δόση). Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε ακόμη τους ανοσολογικούς συσχετισμούς της ανοσίας, εάν οι βέλτιστες αποκρίσεις Β λεμφοκυττάρων σε συνδυασμό με τις αποκρίσεις των Τ λεμφοκυττάρων ενδέχεται να εξακολουθούν να προστατεύουν αυτούς τους δέκτες εμβολίου από σοβαρή COVID-19 ή εάν υπάρχει πρακτικό όφελος από τη διεξαγωγή εξετάσεων για αντισώματα σε αυτόν τον πληθυσμό.

Βιβλιογραφία

Boyarsky BJ et al. Immunogenicity of a single dose of SARS-CoV-2 messenger RNA vaccine in solid organ transplant recipients. JAMA 2021 Mar 15; [e-pub].

Boyarsky BJ et al. Safety of the first dose of SARS-CoV-2 vaccination in solid organ transplant recipients. Transplantation 2021 Feb 4; [e-pub].

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr