Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα για τη θεραπεία των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο

Μια μικρή μελέτη, που δεν είχε την ισχύ να δείξει όφελος, έδειξε ότι η θεραπεία αυτή είναι ασφαλής και άφησε ελπίδες για πιθανή αποτελεσματικότητα.

Η εφαρμογή βλαστικών κυττάρων στην υποξεία ή χρόνια φάση εγκεφαλικού επεισοδίου έχει προσελκύσει την προσοχή ως μια νέα επιλογή για την θεραπεία των ασθενών αυτών. Σε πειραματόζωα, τα βλαστικά κύτταρα έχουν αναφερθεί ότι έχουν θετικά αποτελέσματα στους τροφικούς παράγοντες και στην αγγειογένεση.

Πρόσφατα διεξήχθη μια μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη που περιελάμβανε αυτόλογα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα που συλλέχθηκαν από ασθενείς εντός 7 ημερών από την τυχαιοποίηση. Οι ασθενείς βρίσκονταν στη μετα-οξεία φάση μετά από σοβαρό εγκεφαλικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (μέσες ημέρες μετά την έναρξη 20,2 · βασική βαθμολογία βαθμολογία Rankin Scale [mRS], 4.4. Οι 54 ασθενείς (μέση ηλικία 64 ετών, 50% γυναίκες) τυχαιοποιήθηκαν 2: 1 στη θεραπεία ή την ομάδα ελέγχου.

Το κύριο αποτέλεσμα ήταν η μεταβολή του mRS στους 3 μήνες. Η κινητική λειτουργία, η οποία αξιολογήθηκε με ποικιλία κλιμάκων, ήταν ένα δευτερεύον τελικό σημείο.

Δεν υπήρχε συνολική διαφορά στη μεταβολή mRS στους 3 μήνες στις δύο ομάδες. Μία από τις κλίμακες της κινητικής λειτουργίας έδειξε βελτιωμένη κινητική λειτουργία των κάτω άκρων στην ομάδα που υποβλήθηκε σε αγωγή με βλαστικά κύτταρα, αλλά μια δεύτερη κλίμακα κινητικής λειτουργίας δεν έδειξε καμία διαφορά στη λειοτυργία του άνω ή του κάτω άκρου στις δύο ομάδες. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε καμία ομάδα.

Αυτή η μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ασφάλεια αλλά δεν είχε αρκετή ισχύ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, η απόδειξη της ασφάλειας και η πρόοδος του τομέα της κυτταρικής θεραπείας για την αποκατάσταση των εγκεφαλικών επεισοδίων είναι σημαντικές.

Βιβλιογραφία

Chung J-W et al. Efficacy and safety of intravenous mesenchymal stem cells for ischemic stroke. Neurology 2021 Feb 16

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr