Ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19

Τα ποσοστά φλεβικής θρόμβωσης ήταν παρόμοια σε συμπτωματικούς εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με ή χωρίς COVID-19.

Παρόλο που η συχνότητα εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης (VTE) είναι υψηλή μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται με COVID-19, λίγα είναι γνωστά σχετικά με τον κίνδυνο VTE στους εξωτερικούς ασθενείς με COVID-19. Οι ερευνητές της Kaiser Permanente στη Βόρεια Καλιφόρνια αξιολόγησαν αναδρομικά περισσότερους από 220.000 συμπτωματικούς εξωτερικούς ασθενείς (89%) και νοσηλευόμενους (11%) – από τους οποίους το 12% ήταν θετικοί για λοίμωξη από SARS-CoV-2 – για να αξιολογήσουν τη συχνότητα εμφάνισης VTE στις 30 ημέρες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 47 έτη.

Οι ασθενείς που ήταν θετικοί για την COVID-19 είχαν σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης VTE στις 30 ημέρες από εκείνους που ήταν αρνητικοί για την COVID-19 (4,7 έναντι 1,6 περιπτώσεις ανά 1000 άτομα), συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής διαφοράς μεταξύ των νοσοκομειακών ασθενών (5,8 έναντι 3,0 περιπτώσεις ανά 1000 άτομα) αλλά όχι μεταξύ των εξωτερικών ασθενών (1,8 έναντι 2,2 περιπτώσεις ανά 1000 άτομα).

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι οι εξωτερικοί ασθενείς με COVID-19 δεν έχουν υπερβολικό κίνδυνο VTE και θέτει αντιρρήσεις κατά της προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής για φλεβική θρόμβωση στους εξωτερικούς ασθενείς με COVID-19. Το κατά πόσον οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύτηκαν πρόσφατα και πήραν εξιτήριο χρειάζονται προφύλαξη για κάποιο διάστημα (όπως λαμβάνουν πολλοί τέτοιοι ασθενείς) παραμένει το αντικείμενο συνεχούς έρευνας.

Βιβλιογραφία

Roubinian NH et al. Incidence of 30-day venous thromboembolism in adults tested for SARS-CoV-2 infection in an integrated health care system in northern California. JAMA Intern Med 2021 Apr 5

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr