Η νυχτερινή αρτηριακή πίεση είναι ο καλύτερος δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου

Η αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά τον ύπνο σχετίζεται με υψηλότερους κινδύνους για εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ολοένα μαθαίνουμε και περισσότερα για τους περιορισμούς των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης που γίνονται στο ιατρείο. Η 24ωρη καταγραφή και οι μετρήσεις στο σπίτι είναι καλύτεροι δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου και η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας λαμβάνει νέα βαρύτητα, ειδικά όσον αφορά τις αλλαγές στη συστολική πίεση κατά τη διάρκεια του ύπνου σε σχέση με την εγρήγορση. Οι ερευνητές στην Ιαπωνία διεξήγαγαν μια προοπτική μελέτη παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης με 24ωρη καταγραφή σε περισσότερους από 6.000 συμμετέχοντες που είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου (μέση ηλικία 69 έτη, 48% άνδρες). Τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων λάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα.

Σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες των οποίων η αρτηριακή πίεση μειώθηκε κατά τη διάρκεια του ύπνου (οι λεγόμενοι dippers), εκείνοι των οποίων η πίεση αυξήθηκε («risers») είχαν μεγαλύτερους κινδύνους σε μια μέση παρακολούθηση 4,5 ετών για καρδιακή ανεπάρκεια και αθηροσκληρωτικά καρδιαγγειακά επεισόδια, ανεξάρτητα από την πίεση ιατρείου ή το μέσο όρο πίεσης του 24ώρου. Επίσης, κάθε αύξηση 20 mmHg στη συστολική πίεση κατά τη διάρκεια της νύχτας συσχετίστηκε με αύξηση 36% στον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και αύξηση κατά 21% στον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων σε αναλύσεις προσαρμογής για δημογραφικές και κλινικές μεταβλητές.

Πιθανότατα μπαίνουμε σε μια εποχή που απαιτεί πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση της αρτηριακής πέισης για τη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων και τον ακριβή υπολογισμό του κινδύνου. Με τις εξελίξεις στην τηλεϊατρική, μπορεί να γίνει ρουτίνα η συλλογή πληροφοριών έξω από το ιατρείο. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει την αξία αυτών των πληροφοριών.

Βιβλιογραφία

Kario K et al. Nighttime blood pressure phenotype and cardiovascular prognosis: Practitioner-based nationwide JAMP study. Circulation 2020 Nov 2.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr