Η λήψη δείγματος από το σάλιο έχει την ίδια ευαισθησία με το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα για την ανίχνευση του κορωνοϊού με PCR

Το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα είναι η κύρια μέθοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2), αλλά απαιτεί ένα εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας και εκτεταμένο εξοπλισμό προστασίας έγινε αναζήτηση των δεδομένων στις βάσεις Embase, Medline, medRxiv και bioRxiv από την 1η Ιανουαρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2020.

Αναλύθηκαν μελέτες που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ζευγαρωμένα δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και σάλιου και αναφορά της διαγνωστικής ακρίβειας για την ανίχνευση του SARS-CoV-2.

Τα δεδομένα εξήχθησαν ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας τυποποιημένες φόρμες και η ποιότητα των μελετών εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας το QUADAS-2 (Αξιολόγηση ποιότητας μελετών διαγνωστικής ακρίβειας 2).

Συμπεριλήφθηκαν τριάντα επτά μελέτες με 7.332 ζευγάρια δείγματα. Σε σχέση με ένα πρότυπο αναφοράς θετικού αποτελέσματος σε οποιοδήποτε από τα δύο δείγματα, η ευαισθησία του σάλιου ήταν 3,4 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από εκείνη των ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων. Μεταξύ των ατόμων με προηγουμένως επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2, η ευαισθησία του σάλιου ήταν 1,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από εκείνη των ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων. Μεταξύ ατόμων χωρίς προηγούμενη διάγνωση SARS-CoV-2, το σάλιο ήταν ευαίσθητο κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες. Σε αυτήν την υποομάδα, εάν εξεταστούν 100.000 άτομα με επιπολασμό του SARS-CoV-2 στο 1%, τα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα θα ανιχνεύσουν 79 περισσότερα άτομα με SARS-CoV-2 από το σάλιο, αλλά με σημαντικά αυξημένο κόστος ανά πρόσθετη μόλυνση που ανιχνεύτηκε.

Η δειγματοληψία σάλιου φαίνεται να είναι μια εξίσου ευαίσθητη και λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα για τη συλλογή δειγμάτων για την εξέταση για SARS-CoV-2.

Βιβλιογραφία

Bastos ML, Perlman-Arrow S, Menzies D, et al. The Sensitivity and Costs of Testing for SARS-CoV-2 Infection With Saliva Versus Nasopharyngeal Swabs : A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2021 Apr;174(4):501-510.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr