Στο διαβήτη τύπου 2 οι αναστολείς SGLT2 μειώνουν τη συνολική θνησιμότητα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αντιδιαβητικό φάρμακο

Μια πρόσφατη μετανάλυση είχε ως στόχο την εκτίμηση των επιδράσεων των αναστολέων συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης -2 (SGLT2) στη θνησιμότητα όλων των αιτιών και στις διαφορές μεταξύ διαφορετικών μελετών και εκπροσώπων αυτής της κατηγορίας.

Συμπεριλήφθηκαν όλες οι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες με διάρκεια θεραπείας μεγαλύτερη των 52 εβδομάδων, και με εγγραφή τουλάχιστον 100 ασθενών σε κάθε σκέλος και τη σύγκριση ενός αναστολέα SGLT2 με οποιοδήποτε συγκριτικό ή εικονικό φάρμακο. Επιλέχθηκαν τελικά 21 μελέτες, με συμμετοχή 39.593 ασθενών σε αναστολείς SGLT2 και 30.771 ασθενών σε συγκριτικά φάρμακα, με διάμεση διάρκεια 104 εβδομάδων.

Αναφέρθηκαν 2.474 θάνατοι σε ασθενείς που έπαιρναν SGLT2 αναστολείς και 2.298 θάνατοι στους ασθενείς που έπαιρναν συγκριτικό φάρμακο. Δεν βρέθηκε σχετική ετερογένεια (I2 = 17%). Η θεραπεία με αναστολείς SGLT2 συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της θνησιμότητας όλων των αιτιών (0,86, P <.00001).

Συμπερασματικά, οι αναστολείς SGLT2 μειώνουν τη θνησιμότητα όλων των αιτιών στις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες.

Βιβλιογραφία

Silverii GA, Monami M, Mannucci E Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors and all-cause mortality: A meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab. 2021 Apr;23(4):1052-1056.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr