Υπερηχογράφημα πνευμόνων: ανώτερο της αξονικής τομογραφίας για τη διάγνωση της πνευμονίας

Σε αυτήν την πανδημία του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), είναι απαραίτητος ο γρήγορος και ακριβής έλεγχος των ασθενών για τον προσδιορισμό και την ταξινόμησή τους στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Η αξία της απεικόνισης του θώρακα στη λοίμωξη COVID-19 έχει μελετηθεί, αλλά τα ερευνητικά δεδομένα για το υπερηχογράφημα πνευμόνων (LUS) είναι ελάχιστα. Ως εκ τούτου, έγινε πρόσφατα αξιολόγηση και σύγκριση της διαγνωστικής ακρίβειας του LUS και της αξονικής τομογραφίας (CT) σε ασθενείς ύποπτους για COVID-19.

Αυτή η πολυκεντρική, προοπτική, μελέτη παρατήρησης περιελάμβανε ενήλικες ασθενείς με υποψία COVID-19 που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία. Υπολογίστηκαν τα διαγνωστικά μέτρα ακρίβειας για το LUS και τη CT χρησιμοποιώντας τόσο την PCR όσο και τη διάγνωση της κλινικής ομάδας (MDT) ως σημείο αναφοράς. Αξιολογήθηκε επίσης η συμφωνία μεταξύ LUS και CT και μεταξύ των ακτινολόγων που διενέργησαν τα υπερηχογραφήματα.

Εκατόν ογδόντα επτά ασθενείς περιλήφθηκαν στη μεέλτη μεταξύ 19 Μαρτίου και 4 Μαΐου 2020. Η ευαισθησία και η ειδικότητα για το LUS ήταν 91,9% (95% CI 84,0-96,7) και 71,0% (95% CI 61,1-79,6), αντίστοιχα, έναντι 88,4% (95% CI 79,7-94,3) και 82,0% (95% CI 73,1- 89.0) για τη CT. Ο λόγος αρνητικής πιθανότητας ήταν 0,1 (95% CI 0,06-0,24) για το LUS και 0,14 (95% CI 0,08-0,3) για τη CT. Κανένας ασθενής με ψευδώς αρνητικό LUS δεν χρειάστηκε χορήγηση οξυγόνου ή εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η συμφωνία μεταξύ LUS και CT ήταν 0,65. Η συμφωνία μεταξύ των ακτινολόγων για το LUS ήταν καλή: 0,89 (95% CI 0,83-0,93).

Το υπερηχογράφημα πνευμόνων και η αξονική θώρακα έχουν συγκρίσιμη διαγνωστική ακρίβεια για την πνευμονία της COVID-19. Το υπερηχογράφημα μπορεί να αποκλείσει με ασφάλεια υην κλινικά σημαντική πνευμονία COVID-19 και μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση της λοίμωξης COVID-19 σε καταστάσεις υψηλού επιπολασμού της νόσου.

Βιβλιογραφία

Lieveld AWE, Kok B, Schuit FH, et al. Diagnosing COVID-19 pneumonia in a pandemic setting: Lung Ultrasound versus CT (LUVCT) – a multicentre, prospective, observational study. ERJ Open Res. 2020 Dec 21;6(4).

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr