Μείωση της αρτηριακής πίεσης σε όλα τα άτομα υψηλού κινδύνου ανεξαρτήτως του εάν έχουν υπέρταση ή όχι;

Μια μετανάλυση έδειξε ότι μια σταθερή μείωση της αρτηριακής πίεσης παρείχε την ίδια μείωση του σχετικού κινδύνου, ανεξάρτητα από το επίπεδο της αρχικής αρτηριακής πίεσης.

Η επιλογή των κατάλληλων ασθενών και οι στόχοι της θεραπείας για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης παραμένουν αμφιλεγόμενοι, ιδιαίτερα μεταξύ των ασθενών με υψηλή φυσιολογική αρτηριακή πίεση και χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.

Οι ερευνητές συνδύασαν τα δεδομένα σε επίπεδο ασθενούς από 48 μεγάλες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες (344.000 συνολικά ασθενείς) στις οποίες τα αντιυπερτασικά φάρμακα συγκρίθηκαν με εικονικό φάρμακο ή μεταξύ τους ή στις οποίες συγκρίθηκε η πιο εντατική μείωση της πίεσης έναντι λιγότερο εντατικής ρύθμισης. Αποκλείστηκαν οι μελέτες που έγιναν αποκλειστικά σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Είκοσι τοις εκατό των ασθενών με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και 8% των ασθενών χωρίς, είχαν αρχική συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 130 mm Hg.

Μετά από διάμεση παρακολούθηση 4 ετών, η μείωση της συστολικής πίεσης κατά 5 mm Hg συσχετίστηκε με 10% μείωση του σχετικού κινδύνου για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια (π.χ. θανατηφόρο ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, θανατηφόρα ή μη θανατηφόρα ισχαιμική καρδιακή νόσο ή νοσηλεία ή θάνατο λόγω καρδιακής ανεπάρκειας), ανεξάρτητα από το αρχικό επίπεδο αρτηριακής πίεσης ή την ύπαρξη καρδιαγγειακής νόσου.

Αυτή η τεράστια μετανάλυση σε επίπεδο ασθενούς υποδηλώνει ότι μια σταθερή μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι εξίσου αποτελεσματική για την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου, ακόμη και για επίπεδα αρτηριακής πίεσης που επί του παρόντος θεωρούνται πολύ χαμηλά για να αρχίσουν αντιυπερτασική θεραπεία.

Οι συγγραφείς ζητούν αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών για να αφαιρεθεί από τα κριτήρια έναρξης αντιυπερτασικής θεραπείας το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης και το ιστορικό καρδιαγγεθιακής νόσου και, αντίθετα, να θεωρηθεί η μείωση της αρτηριακής πίεσης ως ένα εργαλείο για τη μείωση του κινδύνου σε όλους τους ασθενείς με υψηλό απόλυτο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Βιβλιογραφία

Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: An individual participant-level data meta-analysis. Lancet 2021 May 1; 397:1625.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr