Μείωση της διάρκειας της θεραπείας για τη φυματίωση

Ένα τετράμηνο σχήμα με συνδυασμό ριφαπεντίνης και μοξιφλοξασίνης δεν ήταν κατώτερο από την τυπική 6άμηνη θεραπεία για την πνευμονική φυματίωση.

Η αντιμετώπιση της φυματίωσης είναι δύσκολη λόγω της απαιτούμενης ελάχιστης διάρκειας της αντιφυματικής θεραπείας επί 6 μήνες.

Πρόσφατα διεξήχθη μια μελέτη μη κατωτερότητας φάσης 3 για την αξιολόγηση της τυπικής θεραπείας επί 6 μήνες με συνδυασμό ριφαμπικίνης, ισονιαζίδης, πυραζιναμίδης και αιθαμβουτόλης (RIPE) σε σύγκριση με ένα από τα δύο 4μηνα σχήματα:

  • το καθένα με 1200 mg ριφαπεντίνης ημερησίως (αντικαθιστώντας τη ριφαμπικίνη).
  • μία αγωγή με και μία χωρίς 400 mg μοξιφλοφασίνης ημερησίως (αντικαθιστώντας την αιθαμβουτόλη).

Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η επιβίωση χωρίς φυματίωση στους 12 μήνες. Τυχαιοποιήθηκαν 2.516 ασθενείς σε 13 χώρες με πνευμονική φυματίωση. Οι 2.343 συμμετέχοντες είχαν μικροβιολογική επιβεβαίωση της φυματίωσης (συμπεριλαμβανομένων 194 με ταυτόχρονη λοίμωξη HIV και 1703 με πνευμονικό σπήλαιο). Τα αποτελέσματα ορίστηκαν ως ευνοϊκά (π.χ. επιβίωση χωρίς φυματίωση στους 12 μήνες), δυσμενή (π.χ. θετικές καλλιέργειες πτυέλων σε ≥17 εβδομάδες) ή μη αξιολογήσιμα.

Για τον μικροβιολογικά επιβεβαιωμένο πληθυσμό, τα αρνητικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε 14,6% (RIPE), 15,5% (ριφαπεντίνη-μοξιφλοξασίνη) και 17,7% (ριφαπεντίνη).  Για τον πλήρως αξιολογήσιμο πληθυσμό, τα αρνητικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε 9,6%, 11,6% και 14,2%. Το 4μηνο σχήμα ριφαπεντίνης-μοξιφλοξασίνης – αλλά όχι το σχήμα της ριφαπεντίνης – πληρούσε τα προκαθορισμένα κριτήρια μη κατωτερότητας. Επιπλέον, η ριφαπεντίνη-μοξιφλοξασίνη πληρούσε τα κριτήρια μη κατωτερότητας για όλες τις προκαθορισμένες αναλύσεις υποομάδων. Επιπλέον, ο χρόνος αρνητικοποίησης της καλλιέργειας ήταν βραχύτερος και στις δύο ομάδες ριφαπεντίνης από ότι στην τυπική ομάδα θεραπείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των τριών ομάδων (αν και η υπερχολερυθριναιμία ήταν συχνότερη και στις δύο ομάδες ριφαπεντίνης).

Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, οι περιορισμοί της μελέτης ήταν ότι επρόκειτο για μη τυφλή ανάλυση και ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν πολύ μικρός για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με λοίμωξη HIV ή ο κίνδυνος ηπατοτοξικότητας. Επιπλέον, το υψηλό κόστος και η περιορισμένη διαθεσιμότητα της ριφαπεντίνης πιθανότατα θα περιορίσουν τη χρήση αυτού του σχήματος στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα δίνουν ελπίδες για μια νέα εποχή θεραπείας με βραχύτερη διάρκεια για την πνευμονική φυματίωση (και πιθανώς και την εξωπνευμονική).

Βιβλιογραφία

Dorman SE et al. Four-month rifapentine regimens with or without moxifloxacin for tuberculosis. N Engl J Med 2021 May 6; 384:1705.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr