Νέα λοίμωξη COVID-19 στα ίδια άτομα από μη μεταλλαγμένο στέλεχος

Αρκετούς μήνες μετά την ανάρρωση από την αρχική λοίμωξη COVID-19, τέσσερις εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Βραζιλία προσβλήθηκαν εκ νέου από το αρχικό στέλεχος SARS-CoV-2.

Η επαναμόλυνση με SARS-CoV-2 είναι σπάνια και γίνεται κυρίως από τις νέες μεταλλάξεις του ιού (VOCs) που έχουν τροποποιημένες πρωτεΐνες ακίδες χάρη στις οποίες αποφεύγουν τα αντισώματα. Τώρα, οι ερευνητές περιγράφουν την επαναμόλυνση με στελέχη εκτός VOC σε τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (μέση ηλικία 44 ετών, χωρίς ενδείξεις ανοσοκαταστολής) σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο στη Βραζιλία.

Οι αρχικές λοιμώξεις επιβεβαιώθηκαν με PCR και προκάλεσαν ήπια συμπτώματα διάρκειας 10 έως 23 ημερών. Μετά την ανάρρωση, οι επαναλαμβανόμενες εξετάσεις για ιικά RNA και αντι-SARS-CoV-2 αντισώματα ήταν αρνητικές. Η επαναμόλυνση αναπτύχθηκε 55 έως 170 ημέρες μετά την έναρξη της πρώτης λοίμωξης, διήρκεσε 9 έως 23 ημέρες και συνοδεύτηκε από ήπια συμπτώματα. Και οι τέσσερις γυναίκες χρησιμοποίησαν τον συνιστώμενο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό πριν από την αρχική λοίμωξη και κατά την ενδιάμεση περίοδο μεταξύ των 2 λοιμώξεων, αλλά καμία δεν φαίνεται να είχε εμβολιαστεί. Ο ιός απομονώθηκε κατά τη διάρκεια, αλλά όχι μεταξύ των δύο μολύνσεων. Η χαρτογράφηση των γονιδίων αποκάλυψε ιολογικές σειρές συνήθεις στη Βραζιλία από την έναρξη της πανδημίας. Παραλλαγές μεταλλάξεων ανιχνεύθηκαν τόσο στα πρωτογενή όσο και στα δευτερογενήδείγματα, αλλά καμία δεν ήταν γνωστή ως VOC.

Αυτή η αναφορά παρέχει τα καλύτερα στοιχεία ότι η επαναλοίμωξη μπορεί να συμβεί σε φαινομενικά φυσιολογικούς ανθρώπους και ότι ο ιός της επαναλοίμωξης μπορεί να είναι παρόμοιος, αν όχι πανομοιότυπος, με τον αρχικό SARS-CoV-2. Τα κύρια μαθήματα εδώ είναι ότι τα άτομα με συνεχή έκθεση στο SARS-CoV-2 πρέπει να διατηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και μπορούν να επωφεληθούν από τον εμβολιασμό μετά τη μόλυνση.

Βιβλιογραφία

Amorim MR et al. Respiratory viral shedding in healthcare workers reinfected with SARS-CoV-2, Brazil, 2020. Emerg Infect Dis 2021 Apr 19; 27

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr