Μεταβολικά υγιής παχύσαρκος: υπάρχει;

Σε παχύσαρκα άτομα, η αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης και η αναλογία μέσης-ισχίου ήταν οι μεταβλητές που βρέθηκαν να σχετίζονται περισσότερο με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η έννοια της μεταβολικά υγιούς παχυσαρκίας είναι αμφιλεγόμενη. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές ανέπτυξαν έναν νέο ορισμό χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από δύο μεγάλες πληθυσμιακές προοπτικές μελέτες της υγιεινής συμπεριφοράς και των εκβάσεων της υγείας Υπήρχαν 386.000 συμμετέχοντες, με μέσες ηλικίες 42 και 56 ετών και μέσο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), ​​27 kg/m2.

Οι δύο ομάδες παρακολουθήθηκαν για 8 και 15 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβησαν 2.600 θάνατοι που σχετίζοντο με καρδιαγγειακό νόσημα.

Σε προσαρμοσμένες αναλύσεις, οι συμμετέχοντες με ΔΜΣ μεγαλύτερο από 30 kg/m2 των οποίων

  1. η συστολική αρτηριακή πίεση ήταν κάτω από 130 mm Hg χωρίς αντιυπερτασικά φάρμακα,
  2. που δεν είχαν διαβήτη και
  3. των οποίων η αναλογία μέσης προς ισχίου ήταν κάτω από 0,94 (γυναίκες ) ή 1,03 (άνδρες)

δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο είτε για καρδιαγγειακά νοσήματα είτε για θνησιμότητα οιασδήποτε αιτιολογίας.

Ο επιπολασμός της μεταβολικά υγιούς παχυσαρκίας ήταν 41% στη μία μελέτη και 19% στην άλλη.

Αυτή η διερευνητική μελέτη μπορεί να χρησιμεύσει ως βοήθημα στους κλινικούς ιατρούς να ανταποκριθούν στους παχύσαρκους ασθενείς που ρωτούν για τον καρδιαγγειακό τους κίνδυνο εάν δεν έχουν εμφανή μεταβολική δυσλειτουργία. Αυτή η μελέτη ανανεώνει το ενδιαφέρον στην αναλογία μέσης-ισχίου, η οποία ήταν δημοφιλής στο παρελθόν όταν λέγαμε ότι ο τύπος σώματος «σε σχήμα αχλαδιού» είχε μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο από τον τύπο σώματος «σε σχήμα μήλου».

Βιβλιογραφία

Zembic A et al. An empirically derived definition of metabolically healthy obesity based on risk of cardiovascular and total mortality. JAMA Netw Open 2021 May 7; 4:e218505.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr