Η βαριατρική χειρουργική χαρίζει 9,3 επιπρόσθετα χρόνια ζωής στα άτομα με διαβήτη και 5,1 χρόνια στα άτομα χωρίς διαβήτη

Η μεταβολική-βαριατρική χειρουργική επέμβαση σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερη θνησιμότητα όλων των αιτιών και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής συγκριτικά προς τη μη χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, σύμφωνα με μια πρόσφατη μετανάλυση.

Η μακροχρόνια επιβίωση σοβαρά παχύσαρκων ασθενών που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική συγκρίθηκε με τη συνήθη αντιμετώπιση σε μια μετανάλυση 17 μελετών. Χρησιμοποιήθηκαν αυστηρά κριτήρια για την επιλογή των μελετών και αποκλείστηκαν εκείνες στις οποίες συμμετείχαν ασθενείς με άλλες συννοσηρότητες εκτός του διαβήτη. Στις 17 μελέτες που περιλήφθηκαν στην ανάλυση, υπήρχαν 174.772 συμμετέχοντες και 7.712 θάνατοι κατά τη διάρκεια 1,2 εκατομμυρίων ασθενών-ετών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στις 6 Μαΐου 2021 στο περιοδικό The Lancet.

Στο συνολικό πληθυσμό, η μεταβολική-βαριατρική χειρουργική επέμβαση συσχετίστηκε με μείωση κατά 49,2% της θνησιμότητας όλων των αιτιών (95% CI, 46,3% – 51,9%, P <0,0001) και το μέσο προσδόκιμο ζωής ήταν 6,1 έτη (95% CI, 5,2 – 6,9 έτη) περισσότερο από ό, τι με τη συνήθη φροντίδα. Η θνησιμότητα όλων των αιτιών μειώθηκε με τη χειρουργική επέμβαση και στους ασθενείς με διαβήτη (λόγος κινδύνου [HR] 0,409, P <0,0001) αλλά και σε εκείνους χωρίς (HR,0,704 P <0,0001). Το θεραπευτικό αποτέλεσμα ήταν σημαντικά μεγαλύτερο για τα άτομα με διαβήτη. Το κέρδος τους στο μέσο προσδόκιμο ζωής ήταν 9,3 έτη (95% CI, 7,1 – 11,8 έτη) σε σύγκριση με 5,1 έτη (95% CI, 2,0 – 9,3 έτη) για τους ασθενείς χωρίς διαβήτη. Τα αποτελέσματα της θεραπείας δεν φάνηκε να διαφέρουν μεταξύ της γαστρικής παράκαμψης, του δακτυλίου και της γαστρεκτομής μανικιού (P = 0,36)

Οι συγγραφείς υπολόγισαν τους αριθμούς που χρειάζονται για τη θεραπεία για να αποφευχθεί ένας επιπλέον θάνατος σε διάστημα 10 ετών: ήταν 8,4 για ενήλικες με διαβήτη και 29,8 για εκείνους χωρίς διαβήτη. Εκτίμησαν ότι κάθε 1% αύξηση των ποσοστών μεταβολικής-βαριατρικής χειρουργικής μεταξύ των υποψηφίων για την επέμβαση παγκοσμίως με και χωρίς διαβήτη θα μπορούσε να αποδώσει 5,1 εκατομμύρια και 6,6 εκατομμύρια πιθανά έτη ζωής, αντίστοιχα.

Αυτή η μετανάλυση δίνει επιπρόσθετα θετικά στοιχεία για το ρόλο της μεταβολικής-βαριατρικής χειρουργικής επέμβασης στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ειδικά στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Αυτά τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επικράτησης της παχυσαρκίας και του διαβήτη με όλες τις συνέπειες που έχουν στη δημόσια υγεία αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις. Επίσης ενδιαφέρουν και τους παθολόγους, τους γενικούς ιατρούς, τους ενδοκρινολόγους και τους καρδιολόγους που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ασθενών που είναι υπέρβαροι και έχουν καρδιομεταβολικές συννοσηρότητες.

Βιβλιογραφία

Nicholas L Syn, et al. Association of metabolic–bariatric surgery with long-term survival in adults with and without diabetes: a one-stage meta-analysis of matched cohort and prospective controlled studies with 174.772 participants. Lancet. 2021 May 6;S0140-6736(21)00591-2.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr