Μελέτη SPRINT: τα τελικά αποτελέσματα

Με 1 επιπρόσθετο έτος παρακολούθησης, δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές στα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα της περίφημης μελέτης SPRINT δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 2015. Ασθενείς με υπέρταση αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, μεσήλικες και ηλικιωμένοι, τυχαιοποιήθηκαν σε στόχους συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ) 120 mmHg ή 140 mmHg. Κατά τη μέση παρακολούθηση 3,3 ετών, οι μέσες ΣΑΠ στις δύο ομάδες ήταν 122 mm Hg και 135 mm Hg, αντίστοιχα. Η επίπτωση του τελικού σύνθετου καρδιαγγειακού σημείου ήταν σημαντικά χαμηλότερη με την εντατική από ό, τι με την συνήθη θεραπεία (5,2% έναντι 6,8%). Ελαφρώς συχνότερα στην ομάδα της εντατικής θεραπείας παρουσιάστηκαν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υπόταση, συγκοπτικά επεισόδια, διαταραχές ηλεκτρολυτών και μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR).

Οι ερευνητές συνέλεξαν επιπρόσθετα δεδομένα ένα χρόνο μετά το τέλος μετά το τέλος της μελέτης και παρουσιάζουν τώρα τα τελικά αποτελέσματα. Με αυτήν την πρόσθετη παρακολούθηση, δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στα συνολικά ποσοστά καρδιαγγειακών επεισοδίων ή στις παρενέργειες των φαρμάκων σε οποιαδήποτε από τις 2 ομάδες. Στην ομάδα της εντατικής θεραπείας, τα ποσοστά καρδιακής ανεπάρκειας αυξήθηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια του επιπρόσθετου έτους, ίσως λόγω της διακοπής ορισμένων αντιυπερτασικών φαρμάκων σε κάποιους ασθενείς.

Αυτή η τελική αναφορά δεν αλλάζει την ερμηνεία της μελέτης-ορόσημο SPRINT. Στοχεύοντας σε μια συστολική αρτηριακή πίεση 120 mmHg σε ασθενείς υψηλού κινδύνου αποτρέπει αρκετά καρδιαγγειακά επεισόδια με το κόστος ενός μικρού αριθμού ανεπιθύμητων ενεργειών από τα αντιυπερτασικά φάρμακα που χρειάζονται για την επίτευξη του αυστηρότερου στόχου. Εάν η μελέτη διαρκούσε περισσόετρο, ο σχετικά υψηλός αριθμός των θεραπευόμενων για την αποφυγή 1 καρδιαγγειακού επεισοδίου (≈60) ενδέχεται να είχε μειωθεί αρκετά χαμηλότερα. Δεν είναι σαφές εάν η επίδραση των ανεπιθύμητων ενεργειών στο καθαρό κέρδος από τη θεραπεία θα ήταν αυξημένη ή μειωμένη σε μια μελέτη μεγαλύτερης διάρκειας.

Βιβλιογραφία

Lewis CE et al. Final report of a trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med 2021 May 20; 384:1921.

The SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med 2015 Nov; 373:2103-2116.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr