Τοποθέτηση stent ή χειρουργείο bypass για την σύνθετη στεφανιαία νόσο;

Στην τυχαιοποιημένη μελέτη SYNTAX, η θνησιμότητα όλων των αιτιών στα 10 χρόνια ήταν υψηλότερη με τη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) από ό, τι με την παράκαμψη (bypass) της στεφανιαίας αρτηρίας (CABG) σε ασθενείς με νόσο 3 αγγείων (3VD) αλλά δεν διέφερε στα άτομα με στεφανιαία νόσο του στελέχους της αριστερής στεφανιαίας (LMD). Σε μια νέα ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές εξέτασαν αυτή την έκβαση με βάση την πληρότητα της επαναγγείωσης σε 1.760 ασθενείς (98% των αρχικά εγγεγραμμένων).

Πλήρης επαναγγείωση όλων των βλαβών με στένωση ≥ 50% στα αγγεία διαμέτρου > 1,5 mm επιτεύχθηκε συχνότερα με την CABG (63%) από το PCI (43%). Σε αναλύσεις προσαρμογής για τα κλινικά χαρακτηριστικά, η 10ετής θνησιμότητα όλων των αιτιών σε ασθενείς που πέτυχαν πλήρη επαναγγείωση ήταν παρόμοια για PCI και CABG. Ωστόσο, η θνησιμότητα ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με PCI με ατελή επαναγγείωση, σε σύγκριση με εκείνους με CABG και πλήρη επαναγγείωση (λόγος κινδύνου 1,48). Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια σε ασθενείς με 3VD. Ωστόσο, σε ασθενείς με LMD, το PCI με πλήρη επαναγγείωση είχε συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από το CABG και πλήρη επαναγγείωση (HR 0,58). Στις αναλύσεις ευαισθησίας, οι διαφορές των αποτελεσμάτων οφείλονταν στους ασθενείς με τη μεγαλύτερη έκταση ατελούς επαναγγείωσης.

Σε αυτήν την ανάλυση ασθενών με νόσο 3 αγγείων ή του στελέχους, η ατελής επαναγγείωση με PCI συσχετίστηκε με υψηλότερη θνησιμότητα όλων των αιτιών στα 10 χρόνια. Σε ασθενείς με νόσο στελέχους, το PCI με πλήρη επαναγγείωση είχε χαμηλότερη θνησιμότητα από το CABG. Ένας σημαντικός περιορισμός αυτής της μελέτης είναι ότι η πληρότητα της επαναγγείωσης στον χειρουργικό βραχίονα βασίστηκε σε μετεγχειρητικές αναφορές και όχι σε αγγειογραφίες. Για ασθενείς με σύνθετη στεφανιαία νόσο που επιλέγουν μεταξύ CABG και PCI, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πιθανότητα της πλήρους επαναγγείωσης στην από κοινού λήψη αποφάσεων.

Βιβλιογραφία

Takahashi K et al. Ten-year all-cause death according to completeness of revascularization in patients with three-vessel disease or left main coronary artery disease: Insights from the SYNTAX Extended Survival study. Circulation 2021 May 20

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr