Οι συνέπειες μετά τη λοίμωξη από τον κορωνοϊό (“long COVID”)

Μετά την οξεία λοίμωξη COVID-19, το 14% των ενηλίκων ανέπτυξε τουλάχιστον ένα νέο κλινικό πρόβλημα που χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, ποσοστό 5% υψηλότερο από ό, τι στα άτομα που δεν νόσησαν.

Οι παρατεταμένες συνέπειες μετά το COVID-19 (“long COVID μακρύ COVID”) είναι πλέον γνωστές, αλλά οι σχετικές συχνότητες συγκεκριμένων συμπτωμάτων και διαγνώσεων δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί.

Σε μια αναδρομική μελέτη κοόρτης στην οποία συμμετείχαν περίπου 267.000 ασθενείς με COVID-19 που διαγνώστηκαν το 2020, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εθνικά δεδομένα των ΗΠΑ, δεδομένα εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών και δεδομένα νοσηλευθέντων ασθενών για να σχηματίσουν τρεις συγκριτικές ομάδες: Μια ιστορική συγκριτική ομάδα από το 2019, μια ομάδα ανθρώπων που δεν νόσησαν από COVID από το 2020 και μια ομάδα με ιογενή λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Μεταξύ των ασθενών με COVID-19, το 8,2% χρειάστηκε εισαγωγή στο νοσοκομείο και το 1,1% χρειάστηκε θεραπεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στην ανάλυση που έγινε, 10,0% των περιπτώσεων COVID-19 εμφάνισαν ένα νέο πρόβλημα και 4,0% είχαν περισσότερες από ένα νέα προβλήματα που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη εντός περιόδου 4 μηνών ξεκινώντας 21 ημέρες μετά τη διάγνωση. Σε σύγκριση με τον ομάδα που δεν νόσησε του 2020, αυτά τα ποσοστά ήταν υψηλότερα κατά 2,9% (1 πρόβλημα) και 2,0% (> 1 προβλήματα). Σε σύγκριση με την ομάδα ιογενών λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, τα ποσοστά ήταν υψηλότερα κατά 0,7% και 1,0%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, οι λόγοι κινδύνου για περιπτώσεις COVID-19 σε σύγκριση με την ομάδα που δεν νόσησε του 2020 ήταν υψηλότεροι (HR> 2,5) για διάμεση πνευμονοπάθεια, εγκεφαλοπάθεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρταση, υπερπηκτικότητα (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή), συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμία, διαταραχή μνήμης και εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι HR ήταν υψηλότεροι κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα, αλλά παρέμειναν σημαντικά αυξημένοι επί 6 μήνες, κυρίως για κόπωση, άπνοια ύπνου, διαβήτη και υπέρταση. Όλα τα προβλήματα ήταν σημαντικά αυξημένα με την αύξηση της ηλικίας.

Αυτή η μεγάλη ανάλυση περιγράφει αυτό που συνήθως αναφέρεται ως «μακρύ COVID», που περιγράφεται εδώ σε μια ομάδα κυρίως εξωτερικών ασθενών κατά την ανάρρωση. Οι συχνότητες των συγκεκριμένων επακόλουθων πιθανώς έχουν υποεκτιμηθεί – ειδικά το αίσθημα κόπωσης που ήταν το πιο συχνό επακόλουθο πρόβλημα (5%), το οποία συχνά θεωρείται φυσιολογικό επακόλουθο και δεν κωδικοποιείται ξεχωριστά.

Το μακρύ COVID φαίνεται ότι ασκεί υπερβολική πίεση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες είχαν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά από την πανδημία.

Βιβλιογραφία

Daugherty SE et al. Risk of clinical sequelae after the acute phase of SARS-CoV-2 infection: Retrospective cohort study. BMJ 2021 May 19; 373:n1098.

Maxwell E. Unpacking post-covid symptoms. BMJ 2021 May 19; 373:n1173.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr