Εφπεγλενατίδη: άλλος ένας GLP-1 αγωνιστής για το διαβήτη τύπου 2 που παρέχει καρδιοπροστασία

Νέοι αγωνιστές του GLP-1 συνεχίζουν να βγαίνουν στο εμπόριο, με ιδιαίτερη έμφαση στην καρδιοπροστασία και τη νεφροπροστασία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη μελέτη, ο αγωνιστής GLP-1 efpeglenatide, που χορηγείται με υποδόρια ένεση μία φορά την εβδομάδα, συγκρίθηκε με εικονικό φάρμακο σε 4.000 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (μέση ηλικία 65 έτη, μέση γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη [HbA1c], 8,9%). Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν είτε προηγούμενη καρδιαγγειακή νόσο είτε μειωμένη νεφρική λειτουργία (ρυθμός σπειραματικής διήθησης [GFR], 25-60 mL / λεπτό / 1,73 m2) συν έναν παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, και οι περισσότεροι έπαιρναν άλλα φάρμακα για τον διαβήτη και την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. (Σημείωση: Η Efpeglenatide δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την FDA των ΗΠΑ.)

Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης 1,8 ετών, η συχνότητα εμφάνισης ενός σοβαρού καρδιαγγειακού επεισοδίου ήταν σημαντικά χαμηλότερη με την efpeglenatide σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (7,0% έναντι 9,2%). Ένα σύνθετο συμβάν νεφρικής έκβασης εμφανίστηκε επίσης λιγότερο συχνά με την efpeglenatide από ότι με το εικονικό φάρμακο (13,0% έναντι 18,4%), αλλά αυτή η διαφορά οφείλεται περισσότερο στην εξέλιξη της λευκωματουρίας παρά στην πτώση του GFR. Οι μέσες μειώσεις στην HbA1c ήταν 1,4% με efpeglenatide και 0,2% με εικονικό φάρμακο.

Η Efpeglenatide προστίθεται στους ήδη αρκετούς άλλους αγωνιστές GLP-1, δείχνοντας μείωση των ποσοστών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 υψηλού κινδύνου. Ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο σημειώθηκε για κάθε 46 ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία επί σχεδόν 2 χρόνια. Εάν το φάρμακο λάβει έγκριση από τον FDA, πιθανότατα θα είναι αρκετά ακριβό όσο και οι άλλοι παράγοντες σε αυτήν την ολοένα και αυξανόμενη κατηγορία φαρμάκων και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας θα παραμείνει ένα κρίσιμο ζήτημα.

Βιβλιογραφία

Gerstein HC et al. Cardiovascular and renal outcomes with efpeglenatide in type 2 diabetes. N Engl J Med 2021 Jun 28

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr