Ο λόγος αλδοστερόνης προς ρενίνη για τη διάγνωση του πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού

Μια μετανάλυση υποδεικνύει αρκετά καλή ειδικότητα αλλά πολύ μεταβλητή ευαισθησία.

Όλο και περισσότερο, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός είναι σχετικά συχνή – αλλά υποδιαγνωσμένη – αιτία υπέρτασης.

Μια πρόσφατη μετανάλυση εκτίμησε την απόδοση της αναλογίας αλδοστερόνης προς ρενίνη (ARR), η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο ασθενών για πρωτογενή αλδοστερονισμό.

Οι ερευνητές εντόπισαν 10 μελέτες προσυμπτωματικού ελέγχου (4.100 ασθενείς) στις οποίες όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ARR και σε επιβεβαιωτικό έλεγχο. Οι πληθυσμοί των μελετών, τα όρια για τη θετικότητα του τεστ και η επιλογή του επιβεβαιωτικού τεστ διέφεραν σημαντικά στις συμπεριληφθείσες μελέτες.

Η ευαισθησία του ARR για τον πρωτοπαθή αλδοστερονισμό κυμάνθηκε από 10% έως 100%.

Η ειδικότητα κυμάνθηκε από 70% έως 100%.

Αυτά τα ευρήματα – αρκετά καλή ειδικότητα αλλά πολύ μεταβλητή ευαισθησία – δείχνουν ότι το ARR είναι καλύτερο για να διαγνώσει τον πρωτοπαθή αλδοστερονισμό παρά για να τον αποκλείσει. Ένα πρόβλημα είναι η ετερογένεια των πληθυσμών των ασθενών και οι στρατηγικές εξετάσεων στις δημοσιευμένες μελέτες. Επιπλέον, επειδή τα επίπεδα αλδοστερόνης στο αίμα διακυμαίνονται όλη την ημέρα, η λήψη ενός μόνο επιπέδου μπορεί να είναι παραπλανητική.

Η επόμενη γενιά κλινικών οδηγιών πιθανότατα θα συστήσει πιο φιλελεύθερο έλεγχο των υπερτασικών ασθενών για πρωτοπαθή αλδοστερονισμό όπως και αλλαγές στην προσέγγιση του προσυμπτωματικού ελέγχου. Για παράδειγμα, ένας ειδικός πρότεινε πρόσφατα ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος θα πρέπει αρχικά να αποτελείται μόνο από εξέταση ρενίνης πλάσματος και οι ασθενείς με κατασταλμένη ρενίνη θα υποβάλλονται σε μέτρηση αλδοστερόνης ούρων 24ώρου. Προτείνει επίσης μια εναλλακτική στρατηγική που παραλείπει την αρχική εξέταση αίματος και βασίζεται αρχικά στην απόκριση της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς στη σπειρονολακτόνη.

Βιβλιογραφία

Hung A et al. Performance of the aldosterone to renin ratio as a screening test for primary aldosteronism. J Clin Endocrinol Metab 2021 Aug; 106:2423

John W. Funder, et al. The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 101, Issue 5, 1 May 2016, Pages 1889–1916.

John W. Funder. Primary Aldosteronism. Three Strikes and Out. Hypertension. 2021;77:900–903.

John W Funder, Primary Aldosteronism: Strike Two, American Journal of Hypertension, Volume 34, Issue 1, January 2021, Pages 28–29.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr