Δαπαγλιφλοζίνη για την καρδιακή ανεπάρκεια: πόσο όφελος θα αποκομίσει ο ασθενής στη διάρκεια της ζωής του;

Τα δεδομένα που προέκυψαν από μια κλινική μελέτη μπορεί να βοηθήσουν στη συζήτηση με τους ασθενείς.

Οι αναστολείς μεταφορέων νατρίου-γλυκόζης 2 (SGLT-2) βελτιώνουν την πορεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF). Πόσο όμως όφελος μπορούν να αναμένουν οι ασθενείς για μια ολόκληρη ζωή φαρμακευτικής θεραπείας;

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα από μια μεγάλη, τυχαιοποιημένη μελέτη δαπαγλιφλοζίνης για την HFrEF για να προβάλουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της θεραπείας κατά τη διάρκεια της ζωής του ασθενούς με επέκταση της μέσης επιβίωσης χωρίς καρδιαγγειακά επεισόδια από ένα κύριο τελικό σημείο (μη προγραμματισμένη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, επείγουσα επίσκεψη καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτεί ενδοφλέβια θεραπεία ή καρδιαγγειακό θάνατο) καθώς και τη συνολική επιβίωση.

Για παράδειγμα, για έναν άνδρα 65 ετών, η εκτιμώμενη επιβίωση χωρίς συμβάντα ήταν 2,1 χρόνια μεγαλύτερη με δαπαγλιφλοζίνη από ό, τι με εικονικό φάρμακο (8,3 χρόνια έναντι 6,2 ετών) και η συνολική επιβίωση ήταν 1,7 χρόνια μεγαλύτερη. Τα οφέλη ήταν παρόμοια στις περισσότερες υποομάδες. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι κλινικά σημαντικές διαφορές μπορεί να είναι χρήσιμες στις συζητήσεις για τα οφέλη της θεραπείας με τους ασθενείς.

Αυτή η διερευνητική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποίησε αναλογικές μεθόδους για την επέκταση των πιθανών οφελών της θεραπείας. Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μέθοδοι επέκτασης, η καθεμία με τις δικές της παραδοχές και ότι οι αλλαγές με την πάροδο του χρόνου στην καταλληλότητα για δαπαγλιφλοζίνη, οι ανταγωνιστικοί κίνδυνοι και τα αποτελέσματα της θεραπείας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα παρέχουν πρόσθετες, εύκολα κατανοητές εκτιμήσεις για τα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την συζήτηση με τους ασθενείς.

Βιβλιογραφία

Docherty KF et al. Extrapolating long-term event-free and overall survival with dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction: An exploratory analysis of a phase 3 randomized clinical trial. JAMA Cardiol 2021 Jul 28

Thomas LE et al. Extrapolating survival from randomized clinical trial data — Possibilities and caution. JAMA Cardiol 2021 Jul 28

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr