Οι επιζήσαντες της COVID-19 ένα χρόνο μετά εξακολουθούν να έχουν προβλήματα υγείας και λειτουργικότητας

Ένα χρόνο μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, οι επιζήσαντες εξακολουθούν να υπολείπονται σωματικά και ψυχικά έναντι εκείνων που δε νόσησαν ενώ το 12% δεν έχει ξαναρχίσει την προηγούμενη εργασία του.

Οι περισσότεροι επιζώντες της COVID-19 αναφέρουν επίμονα συμπτώματα μετά την ανάρρωση από την οξεία φάση της λοίμωξης. Λίγα όμως είναι γνωστά για τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Οι ερευνητές στο Γουχάν της Κίνας αναφέρουν τώρα τα δεδομένα ενός έτους από 1.276 ασθενείς που πήραν εξιτήριο μετά από νοσηλεία για COVID-19 (διάμεση ηλικία 59 έτη, 53% άνδρες). Η παρακολούθηση στους 6 και 12 μήνες περιελάμβανε φυσική εξέταση, λειτουργικές και εργαστηριακές εξετάσεις και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής. Μια υποομάδα 353 ασθενών με πνευμονικά συμπτώματα υποβλήθηκε επίσης σε αξιολόγηση της λειτουργίας των πνευμόνων και σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Στους 12 μήνες, το 12% των επιζώντων της COVID-19 που εργαζόντουσαν πριν από τη νοσηλεία τους δεν είχαν ξαναρχίσει την εργασία τους. Η πιθανότητα οι επιζήσαντες να αναφέρουν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα μειώθηκε από 68% στους 6 μήνες σε 49% στους 12 μήνες, αλλά παρέμεινε διπλάσια από τη συγκριτική ομάδα ατόμων που δεν νόσησαν από COVID-19.

Η κόπωση και η μυϊκή αδυναμία, τα πιο διαδεδομένα συμπτώματα μεταξύ των επιζώντων (για τα οποία το γυναικείο φύλο και η θεραπεία με κορτικοστεροειδή ήταν παράγοντες κινδύνου) υπήρχαν στο 52% στους 6 μήνες και στο 20% στους 12 μήνες, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της νόσου. Η επίπτωση της δύσπνοιας αυξήθηκε από 26% σε 30% και τα ποσοστά άγχους ή κατάθλιψης από 23% σε 26% (όλα στατιστικά σημαντικά). Η διαταραχή της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων (ορίζεται ως <80% της προβλεπόμενης) ήταν συχνότερη σε ασθενείς με σοβαρή νόσο και δεν υποχώρησε κατά την περίοδο παρατήρησης.

Αυτή η περιεκτική διαχρονική μελέτη σε νοσηλευθέντες επιζήσαντες της COVID-19 παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη φυσική πορεία του «μακρού COVID», το οποίο παρουσιάζεται σε σημαντικό ποσοστό τέτοιων ασθενών. Η αναγνώριση και η έρευνα για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της COVID-19 αποτελούν πλέον κορυφαίες προτεραιότητες.

Βιβλιογραφία

Huang L et al. 1-year outcomes in hospital survivors with COVID-19: A longitudinal cohort study. Lancet 2021 Aug 28; 398:747.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr