Πολλές από τις συχνές ορθοπαιδικές επεμβάσεις δεν υπερτερούν της μη χειρουργικής φροντίδας

Μεταξύ των 10 συνηθισμένων ορθοπαιδικών επεμβάσεων, μόνο η επέμβαση του καρπιαίου σωλήνα και η ολική αρθροπλαστική του γόνατος υποστηρίχθηκαν από τυχαιοποιημένες μελέτες.

Οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις είναι συχνές, δαπανηρές και δυνητικά επικίνδυνες. Και πολλές κοινές ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις στερούνται ισχυρών στοιχείων αποτελεσματικότητας. Πραγματοποιήθηκε  μια «ανασκόπηση ομπρέλας» μεταναλύσεων τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των 10 πιο συνηθισμένων ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων έναντι της μη χειρουργικής αντιμετώπισης των υποκείμενων καταστάσεων. Για κάθε επέμβαση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τυπικά εργαλεία αξιολόγησης για να αξιολογήσουν την ποιότητα των μεταναλύσεων και των υποκείμενων τυχαιοποιημένων μελετών. Όπου οι μεταναλύσεις δεν ήταν διαθέσιμες, αξιολόγησαν άλλα διαθέσιμα στοιχεία.

Για το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η μόνη διαθέσιμη μετανάλυση έδειξε ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν ανώτερη από τη μη χειρουργική αντιμετώπιση. Για την ολική αρθροπλαστική του γόνατος, τα αποτελέσματα από μια διαθέσιμη τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξαν ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν ανώτερη από τη μη χειρουργική αντιμετώπιση και μόνο. Και οι δύο επεμβάσεις σχετίζονται με περισσότερες επιπλοκές από τη μη χειρουργική θεραπεία. Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου και η αρθροσκοπική επιδιόρθωση μηνίσκου δεν έχουν συγκριθεί με τη μη χειρουργική αντιμετώπιση σε τυχαιοποιημένες μελέτες. Για τις άλλες έξι καταστάσεις (δηλαδή, αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή, επιδιόρθωση περιστροφικού πετάλου, υποακρωμιακή αποσυμπίεση, αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, αποσυμπίεση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και σύντηξη της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης), οι μεταναλύσεις δεν έδειξαν διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ χειρουργικής και μη χειρουργικής θεραπείας.

Η απουσία τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων ερευνητικών στοιχείων για ορισμένες επεμβάσεις δεν σημαίνει ότι αυτές οι επεμβάσεις είναι αναποτελεσματικές, αλλά μόνο ότι η αποτελεσματικότητά τους παραμένει αναπόδεικτη. Ακόμη και όταν τα καλά στοιχεία δείχνουν ότι η χειρουργική επέμβαση δεν είναι πιο αποτελεσματική από τη μη χειρουργική αντιμετώπιση, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να ωφελήσει ορισμένους ασθενείς, αλλά συχνά δεν μπορούμε να προβλέψουμε εκ των προτέρων ποιοι είναι αυτοί που θα ωφεληθούν. Για πολλές ορθοπεδικές καταστάσεις, αυτή η ανασκόπηση υποστηρίζει τη βελτιστοποίηση της μη χειρουργικής αντιμετώπισης πριν από την παραπομπή στον ορθοπαιδικό και τον καθορισμό εύλογων προσδοκιών για το τι μπορεί να επιτύχει η χειρουργική επέμβαση.

Βιβλιογραφία

Blom AW et al. Common elective orthopaedic procedures and their clinical effectiveness: Umbrella review of level 1 evidence. BMJ 2021 Jul 7; 374:n1511.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr