Πολυφαρμακία: ένα συχνό πρόβλημα ειδικά στους ασθενείς που έχουν άνοια

Η πολυφαρμακία αφορά όλες τις κύριες κατηγορίες φαρμάκων.

Οι ασθενείς με άνοια έχουν αυξημένο κίνδυνο για βλάβες από την πολυφαρμακία, όπως πτώσεις στο έδαφος και διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών. Η πολυφαρμακία στους ασθενείς με άνοια σε οίκους ευγηρίας είναι ήδη γνωστή. Όμως λιγότερο γνωστή είναι η φαρμακευτική επιβάρυνση σε άτομα με άνοια που ζουν στην κοινότητα.

Σε πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα εθνικό σύνολο δεδομένων με περισσότερες από 800 εκατομμύρια επισκέψεις εξωτερικών ασθενών για να συγκρίνουν τη χρήση φαρμάκων σε ηλικιωμένους ασθενείς (ηλικίας ≥65 ετών) με ή χωρίς άνοια.

Μεταξύ των ασθενών με άνοια, στο 72% χορηγούντο περισσότερα από 5 φάρμακα (έναντι 44% των ασθενών χωρίς άνοια) και στο 43% χορηγούντο 10 και πλέον φάρμακα (έναντι 20% των ασθενών χωρίς άνοια). Σε ασθενείς με άνοια ήταν πιο πιθανό να συνταογραφούνται  όλες οι κύριες κατηγορίες φαρμάκων. Είχαν ουσιαστικά μεγαλύτερες πιθανότητες να λαμβάνουν φάρμακα για το κεντρικό νευρικό σύστημα, καθώς και φάρμακα κατασταλτικά και αντιχολινεργικά.

Οι ασθενείς με άνοια που ζούσαν στην κοινότητα είχαν υψηλότερα ποσοστά πολυφαρμακίας από ό, τι οι ασθενείς χωρίς άνοια, διαφορά που παρέμεινε σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων παρά την προσαρμογή για συννοσηρότητες. Η σχέση μεταξύ άνοιας και συνταγογράφησης είναι αμφίδρομη: Τα συμπτώματα της άνοιας μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη συνταγογράφηση και αντίστροφα, η πολυφαρμακία συχνά επιδεινώνει τη γνωστική λειτουργία.

Βιβλιογραφία

Growdon ME et al. Polypharmacy among older adults with dementia compared with those without dementia in the United States. J Am Geriatr Soc 2021 Sep; 69:2464.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr