Νεότερα αντιπηκτικά: έχουν τον ίδιο κίνδυνο αιμορραγίας από το γαστρεντερικό;

Μεταξύ των αντιπηκτικών από του στόματος άμεσης δράσης, το rivaroxaban συσχετίστηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο για γαστρεντερική αιμορραγία.

Μελέτες παρατήρησης υποδηλώνουν ότι το rivaroxaban μπορεί να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγίας από το γαστρεντερικό (GI) από ό, τι τα άλλα αντιπηκτικά από του στόματος άμεσης δράσης (DOAC). Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις εθνικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία της Ισλανδίας για να συγκρίνουν τα ποσοστά αιμορραγίας από το γαστρεντερικό μεταξύ περίπου 5.800 νέων χρηστών apixaban, dabigatran και rivaroxaban (55%, 37%και 8%της ομάδας, αντίστοιχα). Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο επί 1,5 έτος. Όλες οι διαγνώσεις αιμορραγίας από το γαστρεντερικό επαληθεύτηκαν με αναθεώρηση της ιατρικής καταγραφής. Ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου αποκλείστηκαν.

Στην ανάλυση, οι ασθενείς που έλαβαν ριβαροξαμπάνη είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αιμορραγίας από το γαστρεντερικό (3,2% έναντι 2,5% ετησίως) και μείζονος αιμορραγίας γαστρεντερικού (1,9% έναντι 1,4% ετησίως) από ό, τι οι λήπτες apixaban. Οι χρήστες του rivaroxaban φάνηκαν επίσης να έχουν υψηλότερα ποσοστά αιμορραγίας από τους χρήστες dabigatran, αλλά τα αποτελέσματα δεν έφτασαν στατιστική σημαντικότητα.

Αυτή η μελέτη προσθέτει δεδομένα σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων σχετικά με τις διαφορετικές δυσμενείς επιδράσεις μεταξύ των παραγόντων στην κατηγορία φαρμάκων DOAC. Αυτή η εθνική αξιολόγηση ενισχύθηκε από την ευρεία αναζήτηση και επαλήθευση κάθε αιμορραγικού συμβάντος. Όταν οι ασθενείς απαιτούν έναρξη μακροχρόνιας θεραπείας με DOAC, σίγουρα θα πρέπει να τους ενημερώνουμε ότι ο κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί να μην είναι εντελώς ίσος μεταξύ των παραγόντων.

Βιβλιογραφία

Ingason AB et al. Rivaroxaban is associated with higher rates of gastrointestinal bleeding than other direct oral anticoagulants: A nationwide propensity score–weighted study. Ann Intern Med 2021 Oct 12.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr