Η θεραπεία υποκατάστασης με νικοτίνη δεν βελτιώνει τα ποσοστά διακοπής καπνίσματος όταν προστίθεται στη βαρενικλίνη

Σε σύγκριση με 12 εβδομάδες θεραπείας διακοπής του καπνίσματος με βαρενικλίνη, ούτε οι 24 εβδομάδες της φαρμακευτικής αγωγής ούτε ο συνδυασμός τους με τη θεραπεία με επιθέματα νικοτίνης βελτίωσαν τα αποτελέσματα διακοπης καπνίσματος, σύμφωνα με μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη.

Συνολικά 1.251 ενήλικες (μέση ηλικία 49,1 έτη, 54,0% γυναίκες) που κάπνιζαν πέντε ή περισσότερα τσιγάρα την ημέρα συμμετείχαν στη μελέτη, η οποία διεξήχθη σε μια ερευνητική κλινική στο Madison, Wis., από τις 11 Νοεμβρίου 2017 έως 9 Ιουλίου 2020. Οι συμμετέχοντες έλαβαν έξι 15λεπτες συμβουλευτικές συνεδρίες διακοπής καπνίσματος και χωρίστηκαν τυχαία σε μία από τις τέσσερις ομάδες φαρμάκων: μονοθεραπεία βαρενικλίνης για 12 εβδομάδες (n=315), βαρενικλίνη συν επίθεμα νικοτίνης για 12 εβδομάδες (n=314), βαρενικλίνη μονοθεραπεία για 24 εβδομάδες (n=311), ή βαρενικλίνη συν επίθεμα νικοτίνης για 24 εβδομάδες (n=311). Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν η αυτο-αναφερθείσα διακοπή καπνίσματος, η οποία επιβεβαιώθηκε βιοχημικά από ένα επίπεδο εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα 5 ppm ή λιγότερο, στις 52 εβδομάδες μετά την στοχευόμενη ημέρα διακοπής του καπνίσματος. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν ηλεκτρονικά στις 19 Οκτωβρίου στο περιοδικό JAMA.

Συνολικά, 751 συμμετέχοντες (60,0%) ολοκλήρωσαν τη θεραπεία και 881 (70,4%) παρείχαν τελικά δεδομένα παρακολούθησης. Για την πρωτογενή έκβαση, δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του τύπου και της διάρκειας του φαρμάκου (αναλογία πιθανοτήτων [OR], 1,03 [95% CI, 0,91 έως 1,17]· P=0,66). Για ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε διάρκεια θεραπείας 24 έναντι 12 εβδομάδων, το πρωτογενές αποτέλεσμα επιτεύχθηκε σε 24,8% έναντι 24,3% (διαφορά κινδύνου, -0,4% [95% CI, −5,2% έως 4,3%]· OR, 1,01 [95% CI, 0,89 έως 1,15]). Για όσους τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπεία συνδυασμού βαρενικλίνης έναντι βαρενικλίνης μόνο, το πρωτογενές αποτέλεσμα επιτεύχθηκε σε 24,3% έναντι 24,8% (διαφορά κινδύνου, 0,4% [95% CI, -4,3% έως 5,2%]· OR, 0,99 [95% CI, 0,87 έως 1.12]). Σε όλες τις ομάδες, το 24,0% έως 30,9% εμφάνισε ναυτία και το 24,4% έως 30,5% εμφάνισε αϋπνία.

Μεταξύ άλλων περιορισμών, οι περιορισμοί του COVID-19 εμπόδισαν τη βιοχημική επιβεβαίωση της αποχής σε ορισμένους συμμετέχοντες. Η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης, το 23% των συμμετεχόντων έχασε την παρακολούθηση σε ένα χρόνο και το 9% αποσύρθηκε από τη μελέτη.

Τα αποτελέσματα είναι σε αρμονία με δύο προηγουμένως δημοσιευμένες μελέτες που επίσης δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στη διακοπή του καπνίσματος μεταξύ του συνδυασμού θεραπείας υποκατάστασης βαρενικλίνης και νικοτίνης έναντι της βαρενικλίνης μόνο. Ωστόσο, μια άλλη μελέτη βρήκε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συνεχούς αποχής με τον συνδυασμό έναντι της βαρενικλίνης και ενός επιθέματος εικονικού φαρμάκου.

Ενώ περιμένουμε μελλοντικές μελέτες να δώσουν πιο οριστικές απαντήσεις, είναι σημαντικό για τους κλινικούς γιατρούς να αναγνωρίσουν ότι οι περισσότεροι καπνιστές τσιγάρων περνούν από επαναλαμβανόμενους κύκλους βραχυπρόθεσμης διακοπής που ακολουθούνται από υποτροπή πριν επιτύχουν τη μακροχρόνια διακοπή. Ως εκ τούτου, οι κλινικοί γιατροί πρέπει να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση διαχείρισης χρόνιων ασθενειών, η οποία περιλαμβάνει την παρακολούθηση της χρήσης καπνού με την πάροδο του χρόνου και την καταβολή συχνών προσπαθειών για να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν τους καπνιστές να σταματήσουν τα προϊόντα καπνού.

Βιβλιογραφία

Baker TB, Piper ME, Smith SS, Bolt DM, Stein JH, Fiore MC. Effects of Combined Varenicline With Nicotine Patch and of Extended Treatment Duration on Smoking Cessation: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(15):1485–1493.

Barua RS, Vindhyal M. Is There a Role for Combined Use of Varenicline and Nicotine Patch or Extended Treatment Duration to Enhance Smoking Cessation? JAMA. 2021;326(15):1481–1482.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr