Η αναπνευστική αποκατάσταση βοηθά μετά τη νοσηλεία για έξαρση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)

Η αναπνευστική αποκατάσταση συσχετίστηκε με λιγότερες νέες νοσηλείες σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Σε κλινικές μελέτες, η αναπνευστική αποκατάσταση μειώνει τον κίνδυνο επανεισαγωγής μετά από νοσηλεία για παροξύνσεις χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Η αναπνευστική αποκατάσταση (PR) είναι ένα δομημένο πρόγραμμα άσκησης, εκπαίδευσης αυτοδιαχείρισης και υποστήριξης που στοχεύει στη βελτίωση της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης των ατόμων με ΧΑΠ και στην προώθηση συμπεριφορών που βελτιώνουν την υγεία.

Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν σχεδόν 200.000 ασθενείς του Medicare που νοσηλεύτηκαν με ΧΑΠ σε περισσότερα από 4.000 ιατρικά κέντρα για να προσδιορίσουν εάν αυτή η συσχέτιση ισχύει στην καθημερινή πρακτική. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πνευμονική αποκατάσταση ήταν συνολικά πιο υγιείς από εκείνους που δεν το έκαναν. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές συγκέντρωσαν και συνέκριναν δύο ομάδες, η καθεμία με 2.700 ασθενείς: Η μία ομάδα έλαβε αποκατάσταση και η άλλη όχι, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά ταιριάστηκαν καλά στις δύο ομάδες.

Οι ασθενείς που ξεκίνησαν πνευμονική αποκατάσταση εντός 90 ημερών από το εξιτήριο είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να εισαχθούν εκ νέου στο νοσοκομείο (για ΧΑΠ ή οποιονδήποτε άλλο λόγο) εντός 1 έτους: Κατά μέσο όρο, η πιθανότητα επανεισαγωγών ήταν 0,95 ανά άτομο στην ομάδα αποκατάστασης και 1,15 ανά άτομο στην ομάδα ομάδα χωρίς αποκατάσταση. Ο αριθμός των ημερών που πέρασαν στο νοσοκομείο ανά άτομο-έτος ήταν επίσης χαμηλότερος σε όσους ξεκίνησαν πνευμονική αποκατάσταση (7,9 έναντι 11,7 ημερών).

Αυτή η μεγάλη μελέτη ενός ποικίλου πληθυσμού ασθενών επαληθεύει τη γενίκευση των δεδομένων προηγούμενων τυχαιοποιημένων μελετών και υπογραμμίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της συμμετοχής στην αναπνευστική αποκατάσταση μετά το εξιτήριο σε ασθενείς που νοσηλεύονται με ΧΑΠ.

Βιβλιογραφία

Stefan MS et al. Association between initiation of pulmonary rehabilitation and rehospitalizations in patients hospitalized with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2021 Nov 1; 204:1015.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr