Πόσο χαμηλά πρέπει να μειώνουμε την LDL χοληστερόλη σε άτομα με καρδιαγγειακό νόσημα;

Τα καρδιαγγειακά οφέλη διατηρήθηκαν με τη μείωση της LDL-χοληστερόλης χαμηλότερα από 40 mg/dL σε μια διερευνητική ανάλυση από τη μελέτη FOURIER.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ΗΠΑ συνιστούν τη μείωση της χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας (LDL-C) κάτω από 70 mg/dL σε ασθενείς με αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο υψηλού κινδύνου (ASCVD). Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν ακόμη χαμηλότερους στόχους. Σε μια διερευνητική ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη FOURIER, οι ερευνητές εξέτασαν την υπόθεση ότι η μείωση της LDL-C κάτω από 40 mg/dL θα προσέφερε επιπλέον καρδιαγγειακό όφελος.

Η ανάλυση περιελάμβανε 27.564 συμμετέχοντες στη μελέτη FOURIER με ASCVD. Το διάμεσο αρχικό επίπεδο LDL-C τους ήταν 93 mg/dL. Μεταξύ των συμμετεχόντων που τυχαιοποιήθηκαν στην εβολοκουμάμπη, το 65% πέτυχε LDL-C κάτω από 40 mg/dL σε μια διάμεση παρακολούθηση 2,2 ετών.

Δεν βρέθηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της χαμηλότερης αρχικής LDL-C και του κλινικού οφέλους, με επίμονες μειώσεις των μείζονων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων που σχετίζονται με την LDL-C κάτω από το όριο των 40-mg/dL. Τα μοτίβα οφέλους ήταν παρόμοια για άλλες μετρήσεις αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών (συγκεκριμένα, την απολιποπρωτεΐνη Β και τη μη HDL χοληστερόλη), χωρίς εξασθένηση της απόλυτης μείωσης του κινδύνου όταν οι ασθενείς είχαν χαμηλότερα αρχικά επίπεδα του σχετικού μέτρου.

Αυτή η διερευνητική ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη FOURIER υποστηρίζει χαμηλότερους στόχους στην LDL-C για ασθενείς με ASCVD υψηλού κινδύνου. Στο ιατρείο μου, διαβεβαιώνω τους ασθενείς με ASCVD ότι είναι ασφαλές και ωφέλιμο να έχουν πολύ χαμηλή LDL-C. Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ΗΠΑ είναι πιθανό να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ευρώπης, δεδομένων των αυξανόμενων ενδείξεων ότι όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο της LDL-C (και άλλων αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών), τόσο μεγαλύτερο είναι το καρδιαγγειακό όφελος στη δευτερογενή πρόληψη.

Βιβλιογραφία

Marston NA et al. Cardiovascular benefit of lowering low-density lipoprotein cholesterol below 40 mg/dL. Circulation 2021 Nov 23; 144:1732.

Sabatine MS et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med 2017 Mar 17.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1381 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr