Ρυθμίστε σωστά το διαβήτη και την υπέρταση: ο συνδυασμός τους επιδεινώνει τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου

Τα άτομα με διαβήτη έχουν γενικά χειρότερη εγκεφαλική και γνωστική υγεία με βάση την απεικόνιση του εγκεφάλου και τα αποτελέσματα από διάφορες γνωστικές εξετάσεις. Όταν συνυπάρχει και υπέρταση αυτά τα άτομα έχουν χειρότερη συνολική εγκεφαλική και γνωστική υγεία σε σύγκριση με άτομα που έχουν μόνο μία από αυτές τις διαταραχές.

Τα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης υποδηλώνουν ότι η πρόληψη τόσο του διαβήτη όσο και της υπέρτασης μπορεί να καθυστερήσει τις δομικές αλλαγές του εγκεφάλου, τη γνωστική έκπτωση και την άνοια. Πρόκειται για μια μελέτη 38.918 συμμετεχόντων στη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου που εγγράφηκαν το 2006-2010 και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων 2.043 ατόμων με διαβήτη. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επίσης επτά διαφορετικές μετρήσεις της γνωστικής λειτουργίας. Η ανάλυση απέκλεισε άτομα που ανέφεραν νευροεκφυλιστικές ή σχετικές ασθένειες.

Τα άτομα με διαβήτη είχαν σημαντικά χειρότερη εμφάνιση του εγκεφάλου στην μαγνητική τομογραφία, μετά από προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της καρδιαγγειακής νόσου. Ο συνολικός όγκος του εγκεφάλου και ο συνολικός όγκος της φαιάς ουσίας σε άτομα με διαβήτη ήταν μειωμένοι κατά περίπου 10%-20% ο καθένας σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς διαβήτη. Τα άτομα με διαβήτη είχαν σημαντικά χειρότερη απόδοση σε πέντε από τα επτά τεστ γνωστικής λειτουργίας, μετά από πλήρη προσαρμογή.

Σε άτομα τόσο με διαβήτη όσο και με υπέρταση, ο συνολικός όγκος της φαιάς ουσίας ήταν μειωμένος σημαντικά σε σύγκριση με εκείνους που είχαν μόνο διαβήτη. Ο συνολικός όγκος του εγκεφάλου τους ήταν επίσης μειωμένος σε σύγκριση με εκείνους με μόνο διαβήτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Τα άτομα με διαβήτη και υπέρταση είχαν χειρότερη απόδοση στα τεστ χρόνου αντίδρασης και αντικατάστασης ψηφίων συμβόλων που αποτελούσαν μέρος των τεστ γνωστικής λειτουργίας.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα παρατήρησης, τα οποία αποκλείουν αιτιώδη συμπεράσματα.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία του διαβήτη και της υπέρτασης μπορεί να βοηθήσει πολλά άτομα να προλάβουν την εμφάνιση δομικών αλλά και λειτουργικών διαταραχών του εγκεφάλου.

Βιβλιογραφία

Danielle Newby, Victoria Garfield. Understanding the interrelationships of type-2 diabetes and hypertension with brain and cognitive health: a UK Biobank study. medRxiv 2021.11.17.21266262; doi: https://doi.org/10.1101/2021.11.17.21266262

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr