Η ανοσοκατασταλτική θεραπεία δεν μείωσε την κυτταρική ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια COVID-19

Παρά την αμβλυμένη απόκριση αντισωμάτων στα mRNA εμβόλια COVID-19, οι ασθενείς με εξαντλημένα Β λεμφοκύτταρα είχαν ισχυρή ανάπτυξη Τ λεμφοκυττάρων.

Η χρήση της εξάντλησης των Β-κυττάρων με αντι-CD20 παράγοντες για τη διαχείριση νοσημάτων που προκαλούνται από το ανοσοποιητικό έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες αποκρίσεις αντισωμάτων σε διάφορα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την COVID-19. Το ερώτημα είναι αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν αποκρίσεις Τ λεμφοκυττάρων;

Οι ερευνητές μέτρησαν τις χημικές και κυτταρικές αποκρίσεις στα εμβόλια mRNA του COVID-19 σε 37 ενήλικες που λάμβαναν οκλελιζουμάμπη για σκλήρυνση κατά πλάκας ή ριτουξιμάμπη για ρευματικά νοσήματα και 22 ανοσοεπαρκείς μάρτυρες αντίστοιχης ηλικίας. Στο 92% των ασθενών και στο 68% των μαρτύρων δεν υπήρχε ιστορικό ή ορολογική ένδειξη προηγούμενης COVID-19.

Στις 30 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, ανιχνεύθηκαν αντισώματα σε όλους τους μάρτυρες, στο 73% των ασθενών με rituximab και στο 62% των ασθενών με ocrelizumab. Τα επίπεδα αντισωμάτων συσχετίστηκαν με τα επίπεδα των κυκλοφορούντων κυττάρων CD19. Οι ειδικές για το S αποκρίσεις CD4 ήταν συγκρίσιμες μεταξύ των ασθενών και των μαρτύρων, ενώ οι ειδικές για το S αποκρίσεις CD8 ήταν υψηλότερες στους ασθενείς (82%-96%) από τους μάρτυρες (67%). Το προηγούμενο εμβόλιο COVID-19, ο τύπος εμβολίου mRNA και ο χρόνος από τη θεραπεία με αντι-CD20 δεν είχαν καμία επίδραση στις κυτταρικές αποκρίσεις. Η πολυλειτουργικότητα των S-ειδικών κυττάρων CD4 και CD8 μεταξύ των ασθενών ήταν παρόμοια ή υψηλότερη από τους μάρτυρες.

Αν και αυτή η μελέτη δεν είχε ισχύ για την αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρές κυτταρικές αποκρίσεις στα εμβόλια mRNA σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία εξάντλησης των Β-κυττάρων παρά τις μειωμένες αποκρίσεις αντισωμάτων. Τα νεότερα δεδομένα υποδηλώνουν σημαντικό ρόλο για τις ειδικές για το S κυτταρικές αποκρίσεις στην προστασία έναντι του COVID-19 που δεν έχει ακόμη πλήρως χαρακτηριστεί. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν σημαντική πραγματική αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα και ο ρόλος των κυτταρικών αποκρίσεων σε αυτή την προστασία απαιτεί διευκρίνιση.

Βιβλιογραφία

Madelon N et al. Robust T cell responses in anti-CD20 treated patients following COVID-19 vaccination: A prospective cohort study. Clin Infect Dis 2021 Nov 17; [e-pub]. (https://doi.org/10.1093/cid/ciab954)

Tenforde MW et al. Sustained effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines against COVID-19 associated hospitalizations among adults — United States, March–July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021 Aug 27; 70:1156. (https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7034e2. opens in new tab)

Aslam S et al. Clinical effectiveness of COVID-19 vaccination in solid organ transplant recipients. Transpl Infect Dis 2021 Jul 29; e13705. (https://doi.org/10.1111/tid.13705. opens in new tab)

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr