Ο κίνδυνος για COVID-19 αυξήθηκε 90 ημέρες μετά τη 2η δόση εμβολιασμού

Μεταξύ των ενηλίκων που έλαβαν 2 δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech (BNT162b2) mRNA COVID-19, ο κίνδυνος λοίμωξης από SARS-CoV-2 αυξήθηκε σταδιακά μετά από 90 ημέρες, σύμφωνα με αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκε στο BMJ.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά αρχεία υγείας από μια μεγάλη κρατική οργάνωση υγειονομικής περίθαλψης στο Ισραήλ. Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 18 ετών και άνω, είχαν λάβει εξέταση PCR μεταξύ 15 Μαΐου 2021 και 17 Σεπτεμβρίου 2021 τουλάχιστον 3 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου τους για τον COVID-19, δεν είχαν λάβει τρίτη δόση εμβολίου και δεν είχαν ιστορικό μόλυνσης από SARS-CoV-2. Οι συμμετέχοντες που βρέθηκαν θετικοί στον SARS-CoV-2 μέσω PCR αντιστοιχίστηκαν με υγιείς μάρτυρες με βάση την εβδομάδα εξέτασης PCR, την ηλικία και τη δημογραφική ομάδα.

Μεταξύ των 83.057 συμμετεχόντων που έλαβαν τεστ PCR κατά την περίοδο της μελέτης, το 9,6% είχε θετικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο χρόνος που πέρασε από τον εμβολιασμό COVID-19 αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων που βρέθηκαν θετικοί σε λοίμωξη SARS-CoV-2 (P <.001). Η προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων (aOR) για λοίμωξη από SARS-CoV-2 μετά τον εμβολιασμό αυξήθηκε σημαντικά μετά την 90ή ημέρα σε σύγκριση με την αναφορά για λιγότερες από 90 ημέρες. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι το aOR για λοίμωξη SARS-CoV-2 μετά τον εμβολιασμό ήταν 2,37 μεταξύ των ημερών 90 και 119 (95% CI, 1,67-3,36), 2,66 μεταξύ των ημερών 120 και 149 (95% CI, 2,07-3,84), 2,82 μεταξύ των ημερών 150 και 179 (95% CI, 2,07-3,84) και 2,82 την ημέρα 180 ή περισσόετρο (95% CI, 2,07-3,85, P <,001 για κάθε διάστημα 30 ημερών).

Η μελέτη περιορίστηκε από πιθανούς μη μετρήσιμους συγχυτικούς παράγοντες λόγω του σχεδιασμού παρατήρησης που είχε. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η μελέτη δεν αξιολόγησε τη σοβαρότητα του SARS-CoV-2 μεταξύ των συμμετεχόντων που ανέπτυξαν λοιμώξεις μετά τον εμβολιασμό.

Η ερμηνεία των ευρημάτων αυτής της μελέτης περιορίζεται από τον σχεδιασμό παρατήρησης, αλλά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι δικαιολογείται η τρίτη δόσης εμβολίου COVID-19.

Βιβλιογραφία

Israel A, Merzon E, Schäffer AA, et al. Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS-CoV-2 infection: test negative design study. BMJ. 2021;375:e067873. doi: 10.1136/bmj-2021-067873

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr