Πόσο συχνά πρέπει να μετράμε στο αίμα τη λιποπρωτεΐνη (α) – Lp(a);

Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε, ότι δηλαδή μια φορά είναι αρκετή.

Η λιποπρωτεΐνη (α) είναι ένας δυνητικά αιτιολογικός παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου που καθορίζεται κυρίως γενετικά. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 16.017 συμμετέχοντες από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ερευνητές εξέτασαν τη συσχέτιση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων της λιποπρωτεΐνης (α) και του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.

Συνολικά 15.432 συμμετέχοντες δεν είχαν στεφανιαία νόσο κατα τη διάρκεια της παρακολούθησης με μετρήσεις της λιποπρωτεΐνης (α). Ο διάμεσος χρόνος μεταξύ των μετρήσεων της λιποπρωτεΐνης (α) της έναρξης και της παρακολούθησης ήταν 4,4 έτη και τα διάμεσα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης (α) ήταν 19,5 nmol/L κατά την έναρξη και 20,4 nmol/L κατά την παρακολούθηση. Η σταθερότητα του επιπέδου της λιποπρωτεΐνης (α) μεταξύ της αρχικής και της παρακολούθησης ήταν υψηλή (συσχέτιση Spearman, 0,96). Σε ασθενείς που δεν λάμβαναν στατίνες κατά την έναρξη, η χρήση στατινών συσχετίστηκε με μια μέτρια αλλά σημαντική αύξηση στη μοριακή συγκέντρωση της λιποπρωτεΐνης (α) κατά την παρακολούθηση, όταν το αρχικό επίπεδο λιποπρωτεΐνης (α) ήταν ≥70 nmol/L. Δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της αστάθειας της λιποπρωτεΐνης (α) (μεταβολή της λιποπρωτεΐνης (α) >10% από την αρχική τιμή) και της επερχόμενης στεφανιαίας νόσου.

Αυτή η μελέτη επαληθεύει την κλινική μου πρακτική στον έλεγχο της λιποπρωτεΐνης(α) με μία μόνο μέτρεησή της για την αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην πρωτογενή πρόληψη. Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι ακόμη και η χρήση στατινών επηρεάζει αμελητέα τη σταθερότητα των επιπέδων της λιποπρωτεΐνης (α). Με τις καινούργιες θεραπείες που στοχεύουν ειδικά τη λιποπρωτεΐνη (α), χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να διαπιστωθεί εάν η φαρμακευτική μείωση της λιποπρωτεΐνης (α) μεταφράζεται σε βελτιωμένα καρδιαγγειακά αποτελέσματα. Εάν αυτό συμβαίνει, τότε η διαχρονική παρακολούθηση των επιπέδων της λιποπρωτεΐνης (α) μπορεί να είναι σημαντική.

Βιβλιογραφία

Trinder M et al. Repeat measures of lipoprotein(a) molar concentration and cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol 2022 Feb 22; 79:617.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr