Υπάρχουν 5 κατηγορίες φαρμάκων που μπορούν να αλλάξουν την υφή των μαλλιών σας

Οι αλλαγές στην υφή των μαλλιών είναι μια πιθανή παρενέργεια διαφόρων φαρμάκων, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Drugs in Dermatology.

Εκτός από την τριχόπτωση, οι αλλαγές στην υφή των μαλλιών μπορεί να είναι μια ανησυχητική παρενέργεια ορισμένων φαρμάκων, ωστόσο σπάνια αναφέρονται και χαρακτηρίζονται ελάχιστα. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη δεδομένων, μια συστημική ανασκόπηση στόχευσε στο να εντοπίσει τις πιο συχνά εμπλεκόμενες κατηγορίες φαρμάκων.

Η μελέτη συνέλεξε και ανέλυσε πρωτογενή βιβλιογραφία από τις βάσεις δεδομένων PubMed και Cochrane. Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε 31 άρθρα που περιλάμβαναν 2.594 ασθενείς.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πέντε κατηγορίες φαρμάκων που σχετίζονται περισσότερο με αλλαγές στην υφή των μαλλιών. Τα αντινεοπλασματικά φάρμακα έδειξαν την πιο συχνή συσχέτιση με 974 (59,4%) από τους 1.641 ασθενείς που προσβλήθηκαν. Τα αντιεπιληπτικά επηρέασαν 56 (6%) από τους 934 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία, ενώ τα ρετινοειδή επηρέασαν το 100% από τους 15 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν. Οι τρεις ασθενείς που χρησιμοποίησαν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα και ο μεμονωμένος ασθενής που χρησιμοποίησε αντιρετροϊκή θεραπεία για τον HIV επηρεάστηκαν επίσης.

Οι πιο συνηθισμένες αλλαγές υφής ήταν τα ήδη σγουρά μαλλιά να γίνουν περισσότερο σγουρά (n = 949), να υποστούν συστροφή, κυματισμό και άλλες αλλαγές υφής (n = 69) και τέλος τα ίσια μαλλιά να γίνουν κατσαρά  (n = 31). Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι περισσότερες αλλαγές ήταν αναστρέψιμες. Ωστόσο, μη αναστρέψιμες αλλαγές συσχετίστηκαν με αντιρετροϊκά, ρετινοειδή και αντινεοπλασματικά φάρμακα.

Οι πιθανές παρενέργειες αλλαγής της υφής των μαλλιών θα πρέπει να κοινοποιούνται στους ασθενείς που σκέφτονται να λάβουν τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που προκαλείται από φάρμακα με πιθανή ψυχοκοινωνική επίδραση είναι σημαντική για τους γιατρούς που συνταγογραφούν για συζήτηση με τους ασθενείς τους πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Βιβλιογραφία

Phong CH, et al. Systemic Medications Associated With Hair Texture Changes. Journal of Drugs in Dermatology. 2022;doi:10.36849/JDD.6852.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr