Η δευτερογενής πρόληψη σε άτομα με αθηροσκληρωτικό καρδιαγγειακό νόσημα συνεχίζει να χρησιμοποιείται λιγότερο από το αναμενόμενο

Η μη βέλτιστη χρήση της θεραπείας με στατίνη, της συνταγογράφησης ασπιρίνης και της παροχής συμβουλών στον τρόπο ζωής παραμένουν για ενήλικες με αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο (ASCVD), παρά τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που τονίζουν την επίδρασή τους στη μειωμένη θνησιμότητα.

Σε μια συγχρονική μελέτη που αξιολογούσε τις επισκέψεις ασθενών στο γραφείο για ενήλικες με ASCVD από το 2006 έως το 2016, οι ερευνητές βρήκαν ότι η θεραπεία με στατίνες και οι συνταγές ασπιρίνης έχουν δείξει μόνο μέτριες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι διαφορές φύλου και φυλής εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι σε θέση να μειώσουν τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου λόγω της συνέχειας με τους ασθενείς και της πληρότητας της περίθαλψης. Βλέπουν επίσης μεγαλύτερο όγκο ασθενών με χρόνιες παθήσεις.

Μικρές αυξήσεις στη χρήση στατινών, ασπιρίνης

Ο Kulshreshtha και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από την National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS), μια ετήσια έρευνα που αξιολογεί τις επισκέψεις ασθενών σε ιατρεία, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών καταστάσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και δημογραφικών χαρακτηριστικών. Οι ερευνητές εντόπισαν ασθενείς με εγκατεστημένη ASCVD μεταξύ 2006 και 2016, σε 2 χρονικές περιόδους: 2006 έως 2013 και 2014 έως 2016. Τα αποτελέσματα περιελάμβαναν θεραπεία με στατίνες, συνταγογράφηση ασπιρίνης και συμβουλευτική υπηρεσία τρόπου ζωής που παρέχεται στις επισκέψεις.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο JAMA Network Open.

Πραγματοποιήθηκαν 11.033 επισκέψεις για ενήλικες με ASCVD, που αντιπροσωπεύουν ένα σταθμισμένο σύνολο 275,3 εκατομμυρίων επισκέψεων σε εθνικό επίπεδο. Εντός της κοόρτης, το 40,7% ήταν γυναίκες. Το 9,2% ήταν Ισπανόφωνοι. Το 9,9% ήταν μη Ισπανόφωνοι μαύροι, το 90,1% ήταν λευκοί και το 40,6% των ασθενών ήταν από καρδιολογικές κλινικές.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε όλες τις επισκέψεις,

  • στο 49,9% των ασθενών συνταγογραφήθηκε θεραπεία με στατίνες,
  • το 46,8% χρησιμοποιούσε ασπιρίνη και
  • το 20,2% έλαβε συμβουλευτική για τον τρόπο ζωής.

Η θεραπεία με στατίνες αυξήθηκε από 45,3% το 2006 σε 46,5% το 2016. Οι συνταγές ασπιρίνης αυξήθηκαν από 41,3% το 2006 σε 47,5% το 2016.

Σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες ήταν λιγότερο πιθανό να λάβουν θεραπεία με στατίνες (προσαρμοσμένο OR = 0,79; 95% CI, 0,68-0,92) και ασπιρίνη (aOR = 0,81; 95% CI, 0,7-0,95). Δεν υπήρχε διαφορά ανά φύλο στη λήψη συμβουλευτικής για τον τρόπο ζωής. Επιπλέον, οι μαύροι ασθενείς ήταν λιγότερο πιθανό να λάβουν θεραπεία με στατίνες σε σύγκριση με τους λευκούς ασθενείς (OR = 0,72; 95% CI, 0,57-0,92). Ωστόσο, αυτό μετριάστηκε σε προσαρμοσμένα μοντέλα. Δεν υπήρχε διαφορά ανά φυλή στη λήψη θεραπείας με ασπιρίνη ή συμβουλευτικής στον τρόπο ζωής.

Υπάρχει σοβαρή ανάγκη να αυξηθούν τα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας και εφαρμογής στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την αντιμετώπιση αυτών των κενών για τη δευτερογενή πρόληψη της ASCVD.

Βιβλιογραφία

Mufarreh A, Shah AJ, Vaccarino V, Kulshreshtha A. Trends in Provision of Medications and Lifestyle Counseling in Ambulatory Settings by Gender and Race for Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease, 2006-2016. JAMA Netw Open. 2023;6(1):e2251156.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1374 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr