Η βελτίωση της πρόσβασης στο σύστημα υγείας βελτίωσε τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και οδήγησε σε μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η βελτιωμένη πρόσβαση και φροντίδα από μη γιατρούς μείωσε τη μέση συστολική αρτηριακή πίεση κατά 23 mm Hg.

Η αρρύθμιστη υπέρταση είναι μια κύρια αιτία διαταραχής της υγείας παγκόσμια. Αρκετές πρόσφατες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε πληθυσμούς που δεν έχουν καλή πρόσβαση στα συστήματα υείας, έχουν επιτύχει βελτιωμένο βραχυπρόθεσμο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) με ομαδικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν απομακρυσμένη παρακολούθηση της ΑΠ, τηλεϊατρική, διαχείριση φαρμάκων βάσει πρωτοκόλλου από μη γιατρούς (π.χ. φαρμακοποιούς) ή συνδυασμούς αυτών, αλλά η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των ομαδικών αυτών παρεμβάσεων στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων δεν έχει μελετηθεί.

Ερευνητές στην αγροτική Κίνα τυχαιοποίησαν 163 χωριά (34.000 ενήλικες με αρρύθμιστη υπέρταση) σε μια παρέμβαση με φροντίδα από μη γιατρούς ή στη συνηθισμένη αντιμετώπιση. Στις ομάδες παρέμβασης, μη γιατροί υπό την επίβλεψη ιατρού παρείχαν φάρμακα με έκπτωση ή δωρεάν, καθοδήγηση υγείας και ομαδική υποστήριξη και χρησιμοποίησαν ένα πρωτόκολλο σταδιακής φροντίδας για να τιτλοποιήσουν τα αντιυπερτασικά φάρμακα σε επίπεδο ΑΠ κάτω του 130/80 mm Hg.

Κατά τη διάρκεια 36 μηνών, οι καθαρές διαφορές της ομάδας παρέμβασης στη συστολική και διαστολική ΑΠ ήταν 23 mm Hg και 10 mm Hg, αντίστοιχα. Σημαντικά λιγότεροι ασθενείς στις ομάδες παρέμβασης απ’ ό,τι στις ομάδες ελέγχου έφτασαν σε ένα σύνθετο καρδιαγγειακό τελικό σημείο (δηλαδή, έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια ή θάνατο σχετιζόμενο με καρδιαγγειακό νόσημα, 1,6% έναντι 2,4% ετησίως). Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια σε μια ποικιλία υποομάδων. Το κόστος παρέμβασης ανήλθε συνολικά στα 222 δολάρια ΗΠΑ ανά ασθενή κατά τη διάρκεια της τριετούς μελέτης.

Αυτή η φθηνή παρέμβαση, η οποία αφαίρεσε πολλαπλά εμπόδια στην αποτελεσματική περίθαλψη, μείωσε δραματικά την ΑΠ και μείωσε σημαντικά τις δυσμενείς καρδιαγγειακές εκβάσεις. Με εφαρμογή αυτής της απλής παρέμβασης παγκόσμια θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά η αρτηριακή πίεση αλλά και η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα.

Βιβλιογραφία

He J et al. Effectiveness of a non-physician community health-care provider-led intensive blood pressure intervention versus usual care on cardiovascular disease (CRHCP): An open-label, blinded-endpoint, cluster-randomised trial. Lancet 2023 Mar 2.

Margolis KL et al. Comparing pharmacist-led telehealth care and clinic-based care for uncontrolled high blood pressure: The Hyperlink 3 pragmatic cluster-randomized trial. Hypertension 2022 Dec; 79:2708.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr