Ο κακός ύπνος και η κοιλιακή παχυσαρκία σχετίζονται με αυξημένη αρτηριακή πίεση στους εφήβους

Ο σπλαχνικός λιπώδης ιστός και ο καθυστερημένος και ακανόνιστος ύπνος σχετίζονται με αυξημένη αρτηριακή πίεση στους εφήβους, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Hypertension.

Η κιρκαδική κακή ευθυγράμμιση στην εφηβεία, η οποία θεωρείται ως καθυστερημένο μοτίβο ύπνου τις σχολικές ημέρες ή ένας εξαιρετικά ακανόνιστος κύκλος ύπνου-εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, συμβάλλει στη συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και ιδιαίτερα της σπλαχνικής παχυσαρκίας, με την αυξημένη αρτηριακή πίεση (ΑΠ). Ο ρόλος που διαπιστώθηκε για την κιρκαδική κακή ευθυγράμμιση είναι ανεξάρτητος από το πόσες ώρες κοιμούνται οι έφηβοι, κάτι που είναι ένας γνωστός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νοσηρότητα που σχετίζεται με την παχυσαρκία.

Ο Fernandez-Mendoza και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από 303 νέους που συμμετείχαν στο Penn State Child Cohort σε ηλικία 5 έως 12 ετών από το 2002 έως το 2006 και επέστρεψαν για επίσκεψη σε εφήβους σε ηλικία 12 έως 23 ετών μεταξύ 2010 και 2013 (μέση ηλικία 16 έτη. 52,5% άνδρες). Διεξήχθησαν μετρήσεις DXA για τη μέτρηση του σπλαχνικού λιπώδους ιστού. Μετρήθηκε η συστολική και διαστολική ΑΠ. Οι συμμετέχοντες φορούσαν ένα επιταχυνσιόμετρο την εβδομάδα που ακολούθησε την επίσκεψη παρακολούθησης για 7 διαδοχικές νύχτες και ολοκλήρωσαν τα αρχεία καταγραφής ύπνου. Η διάρκεια ύπνου υπολογίστηκε ως η μέση διάρκεια ύπνου στις 7 νύχτες. Η μεταβλητότητα του ύπνου ορίστηκε ως η τυπική απόκλιση στη συνολική διάρκεια ύπνου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και το μέσο του ύπνου ήταν το μέσο μέσο της περιόδου ύπνου.

Παρατηρήθηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του σπλαχνικού λιπώδους ιστού και της ανωμαλίας του ύπνου στη συστολική ΑΠ (P = 0,007) και στη διαστολική ΑΠ (P = 0,022). Υπήρχαν 179 έφηβοι με υψηλή διαταραχή ύπνου 45 λεπτών ή περισσότερο τη νύχτα. Μεταξύ αυτών των συμμετεχόντων, κάθε 1 αύξηση τυπικής απόκλισης στον σπλαχνικό λιπώδη ιστό συσχετίστηκε με 5,67 mm Hg αύξηση στη συστολική ΑΠ (P < 0,001) και 3,39 mm Hg αύξηση στη διαστολική ΑΠ (P < 0,001).

Από την κοόρτη, 194 συμμετείχαν στη μελέτη κατά τη διάρκεια του σχολείου και 109 ήταν σε διάλειμμα από το σχολείο. Μεταξύ των συμμετεχόντων που ήταν στο σχολείο, παρατηρήθηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της σπλαχνικής παχυσαρκίας και της διαταραχής του ύπνου στη συστολική ΑΠ (P = 0,005) και στη διαστολική ΑΠ (P = ,003). Μεταξύ 115 συμμετεχόντων με υψηλή διαταραχή ύπνου ενώ ήταν στο σχολείο, κάθε αύξηση τυπικής απόκλισης στον σπλαχνικό λιπώδη ιστό συσχετίστηκε με 6,57 mm Hg αύξηση στη συστολική ΑΠ (P < 0,001) και 3,33 mm Hg αύξηση στη διαστολική ΑΠ (P < . 001).

Δεν παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ του σπλαχνικού λιπώδους ιστού και του μέσου ύπνου της εβδομάδας στη συστολική ή διαστολική ΑΠ, αλλά παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις κατά την εξέταση μόνο τις καθημερινές. Για 133 έφηβους στο σχολείο που κοιμόντουσαν κατά τις 2 π.μ. ή αργότερα τις καθημερινές, η καθεμία αύξηση της τυπικής απόκλισης στον σπλαχνικό λιπώδη ιστό αύξησε τη συστολική ΑΠ κατά 4,93 mm Hg (P < 0,001) και τη διαστολική ΑΠ κατά 2,32 mm Hg (P = .004). Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του σπλαχνικού λιπώδους ιστού και της διαφοράς στο μέσο του ύπνου από τις καθημερινές έως το Σαββατοκύριακο στη συστολική ΑΠ για συμμετέχοντες που ήταν στο σχολείο (P = 0,004). Οι έφηβοι στο σχολείο που είχαν διαφορά στο μέσο του ύπνου μικρότερη από 30 λεπτά είχαν 7,94 mm Hg αύξηση στη συστολική ΑΠ με καθεμία αύξηση τυπικής απόκλισης στον σπλαχνικό λιπώδη ιστό (P = 0,001).

Διαπιστώθηκε με έκπληξη ότι ορισμένοι έφηβοι είχαν σχετικά χαμηλό βαθμό κοινωνικού jetlag, κατανοητό ως τη διαφορά μεταξύ των Σαββατοκύριακων (όταν οι έφηβοι κοιμούνται αργότερα και προλαβαίνουν να κοιμηθούν) και τις καθημερινές (όταν έχουν ορίσει κοινωνικά και ακαδημαϊκά προγράμματα). Όσοι είχαν μικρό κοινωνικό jetlag οφειλόταν στο ότι κοιμόντουσαν ήδη αργά κατά τη διάρκεια των σχολικών ημερών, επομένως έτσι εξηγείται η συσχέτισή τους με χειρότερη ΑΠ.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη οι έφηβοι με παχυσαρκία να ελέγχονται για κιρκαδική κακή ευθυγράμμιση.

Οι κλινικές αξιολογήσεις του μοτίβου ύπνου-εγρήγορσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά σενάρια ζωής των εφήβων, όπως κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όταν πρέπει να τηρούν τις ώρες έναρξης του σχολείου και τις εξωσχολικές υποχρεώσεις ή στο διάλειμμα όταν μπορούν πιο ελεύθερα να ακολουθήσουν τον ενδογενή ή προτιμώμενο χρόνο τους. του ύπνου. Το να ληφθούν υπόψη αυτά τα σενάρια βοηθά τους κλινικούς γιατρούς να αποκαλύψουν διακριτές μορφές κιρκάδιας εσφαλμένης ευθυγράμμισης, όπως καθαρά καθυστερημένη φάση ύπνου, υψηλή διαταραχή ύπνου και κοινωνικό jetlag.

Βιβλιογραφία

Morales-Ghinaglia N, et al. Circadian Misalignment Impacts the Association of Visceral Adiposity With Elevated Blood Pressure in Adolescents. Hypertension. 2023;doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.20398.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr