Πώς διαχειριζόμαστε τα αντιπηκτικά σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που πρόκειται να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση;

Μια τυποποιημένη προσέγγιση συσχετίστηκε με χαμηλά ποσοστά θρομβοεμβολικών και σημαντικών αιμορραγικών επεισοδίων.

Υπάρχουν ακόμη σημαντικές αποκλίσεις στις συστάσεις για τη διαχείριση των νεότερων αντιπηκτικών (DOAC) μεταξύ των τρεχουσών κατευθυντήριων οδηγιών.

Στην πολυκεντρική μελέτη PAUSE, οι ερευνητές προσπάθησαν να ακολουθήσουν μια ασφαλή και εφικτή προσέγγιση για την διαχείριση των από του στόματος αντιπηκτικών άμεσης δράσης (DOACs, π.χ. apioxaban, ή dabigatran) σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (AF). Αυτή η μελέτη όρισε διαστήματα διατήρησης και επανέναρξης ειδικά για τα DOAC χωρίς προεγχειρητική γεφύρωση (bridging) ηπαρίνης ή εξέταση πήξης.

Αυτή η ανάλυση υποομάδας PAUSE περιελάμβανε 556 ενήλικες ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με DOAC και υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση (κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση ή και τα δύο). Οι ερευνητές αξιολόγησαν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διακοπή του DOAC 1 ημέρα πριν από την ενδοσκόπηση, με επαναχορήγηση 1 ημέρα μετά από διαδικασίες χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου ή 2 ημέρες μετά από διαδικασίες υψηλού αιμορραγικού κινδύνου.

Τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν αρτηριακά θρομβοεμβολικά επεισόδια (δηλαδή, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή συστηματική εμβολή). Μόνο ένα θρομβοεμβολικό συμβάν πιστεύεται ότι σχετίζεται με την περιεγχειρητική διακοπή DOAC, με τα άλλα να εμφανίζονται στις 11 έως 24 ημέρες μετά την επανέναρξη του DOAC. Δεκατέσσερις ασθενείς είχαν αιμορραγία από το γαστρεντερικό (GI), και οι πέντε είχαν μείζονα γαστρεντερική αιμορραγία εντός 30 ημερών.

Αυτή είναι η πρώτη προοπτική κλινική μελέτη μιας τυποποιημένης περιεγχειρητικής στρατηγικής διαχείρισης των DOAC σε μια μεγάλη ομάδα διαδοχικών ασθενών που υποβάλλονταν σε ενδοσκόπηση. Δεδομένων των χαμηλών ποσοστών επιπλοκών και της σύντομης περιόδου διακοπής DOAC που χρησιμοποιήθηκε στην PAUSE, η υιοθέτηση αυτής της απλής στρατηγικής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους περισσότερους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις.

Βιβλιογραφία

Hansen-Barkun C et al. Periprocedural management of patients with atrial fibrillation receiving a direct oral anticoagulant undergoing a digestive endoscopy. Am J Gastroenterol 2023 May; 118:812.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1389 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr