Η διασταυρούμενη αλλεργική αντίδραση μεταξύ των κινολονών είναι σπάνια

Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη αντίδραση υπερευαισθησίας σε μια κινολόνη είναι πιθανό να ανέχονται τις άλλες φθοροκινολόνες.

Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών αντιβιοτικών στις λίστες αλλεργιών των ασθενών, οι κινολόνες (FQ) είναι δεύτερες μόνο μετά τις βήτα-λακτάμες. Η πρόκληση με επαφή με το φάρμακο είναι ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιωθεί η ανοχή στις FQ.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική ανασκόπηση διαγράμματος σε 19 νοσοκομεία του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ. Οι συμμετέχοντες ήταν νοσηλευόμενοι ασθενείς με επιβεβαιωμένες πραγματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας στη λεβοφλοξασίνη (LVX), τη μοξιφλοξασίνη (MOX) ή τη σιπροφλοξασίνη (CIP) και μια τεκμηριωμένη λήψη διαφορετικής FQ.

Μεταξύ 230 επιλέξιμων ασθενών (80% γυναίκες, 95% λευκοί, διάμεση ηλικία 59 έτη), οι 161 έλαβαν μια διαφορετική κινολόνη μετά την αλλεργία στην πρώτη και οι 69 είχαν λάβει κάποια FQ πριν από την αλλεργία με την επόμενη. Οι αντιδράσεις περιελάμβαναν εξάνθημα και κνίδωση (81%), αναπνευστική δυσχέρεια (6%), αγγειοοίδημα (6%) και αναφυλαξία (4%).

Από τους 161 ασθενείς που προκλήθηκαν με διαφορετική FQ μετά από την αντίδραση υπερευαισθησίας, το 6% (όλοι γυναίκες) παρουσίασαν αντίδραση υπερευαισθησίας, μία από τις οποίες αφορούσε αγγειοοίδημα. Τριάντα από τους 161 ασθενείς έλαβαν μια επακόλουθη αγωγή με FQ. Οι δύο που ανέπτυξαν αναπνευστική δυσχέρεια είχαν παρουσιάσει προηγουμένως εξάνθημα και κνίδωση σε LVX και MOX, ανέχτηκαν μια αγψγή με CIP, αλλά ανέπτυξαν αναπνευστική δυσχέρεια με τη δεύτερη σειρά CIP. Ο κίνδυνος αντίδρασης ήταν υψηλότερος με τη MOX (9%), ακολουθούμενη από τη CIP (6%) και τη LVX (2%). Οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Σε μια δεύτερη αναφορά, αξιολογήθηκαν 94 ασθενείς νοσοκομείων από το 2013 έως το 2021 στο σύστημα υγείας Yale New Haven που είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση FQ μετά από ιατρικό ιστορικό αντίδρασης υπερευαισθησίας σε διαφορετική FQ. Μόνο 21 από αυτούς τους ασθενείς θεωρήθηκε ότι είχαν πραγματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (3 από τις οποίες αναφέρθηκαν από τον γιατρό). Διασταυρούμενη αντίδραση παρατηρήθηκε στο 14% των ασθενών, με διάμεσο χρόνο 6 ετών μεταξύ του περιστατικού υπερευαισθησίας σε μια FQ και της πρόκλησης με διαφορετική FQ.

Αυτές οι δύο μελέτες δείχνουν ότι η διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ των FQ είναι σχετικά ασυνήθιστη. Αν και αυτά τα αποτελέσματα αγγίζουν μόνο την επιφάνεια του θέματος, φαίνεται ότι θέτει τα θεμέλια για πιο αυστηρή ανάλυση. Επιπλέον, μας δείχνουν ότι η πλήρης αποφυγή της τάξης των κινολονών σε ασθενείς με αλλεργία σε έναν μόνο παράγοντα της κατηγορίας — που είναι αυτό που κάνουν οι περισσότεροι γιατροί — δεν είναι πάντα απαραίτητη.

Βιβλιογραφία

Shah S et al. In-class cross-reactivity among hospitalized patients with hypersensitivity reactions to fluoroquinolones. Antimicrob Agents Chemother 2023 May 8.

Adams KK and Shah S. Health system evaluation of fluoroquinolone hypersensitivity: An assessment of cross-reactivity. J Antimicrob Chemother 2023 May 10.

About Ηρακλής Αβραμόπουλος 1378 Articles
Παθολόγος Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία ΙΑΤΡΕΙΟ Νεαπόλεως 9 15123 Μαρούσι 2106867060 2106838742 6944881577 avramopoulos(at)medweb(dot)gr